Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Quỹ Đầu tư Hưu trí Chính phủ (GPIF) của Nhật Bản sẽ mua cổ phiếu trong nước với tổng giá trị 6,2 nghìn tỷ yên (tương đương với 54 tỷ USD) để cân đối lại danh mục trong bối cảnh lãi suất âm./.