Ảnh minh họa. (Nguồn: Club of Mozambique)

Nguồn tin từ Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) cho biết ngày 1/2, bà Cornelia Richter đã chính thức được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thể chế này của Liên hợp quốc.

Trong cương vị mới, bà Cornelia Richter sẽ tham gia hoạch định đường hướng chiến lược cho IFAD, cụ thể trong lĩnh vực thúc đẩy các giải pháp doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng hoạt động và đạo đức kinh doanh sản xuất.

Bà Cornelia Richter, mang quốc tịch Đức, trước đây đã từng giữ cương vị Tổng Giám đốc và thành viên Ban điều hành Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), cố vấn cao cấp về kế hoạch và các thể chế đa phương của Bộ Hợp tác Kinh tế Đức; cố vấn cao cấp của Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương.

Bà được coi là người có rất nhiều kinh nghiệm trong triển khai thực hiện, thúc đẩy các sứ mệnh quốc tế; làm việc với các tổ chức phi chính phủ, tư nhân.

Bà Cornelia Richter nhấn mạnh sứ mệnh duy nhất của IFAD, với tư cách là một thể chế tài chính quốc tế và một cơ quan của Liên hợp quốc, là tập trung vào việc phát triển nông thôn, xóa đói, giảm nghèo."

Hiện có tới 65% những người nghèo nhất trên thế giới, tương đương 1,4 tỷ người, đang sống ở các khu vực nông thôn, phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp./.