(Nguồn: kbctv.co.ke)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ngày 13/4, kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế nhằm tăng năng suất. 

Trong bản báo cáo “Giám sát tài chính,” IMF cho biết các đề xuất chính sách kém hiệu quả như những ưu đãi thuế dựa vào quy mô hoặc hình thức đầu tư, cũng như việc thực thi không đầy đủ chính sách thuế và áp thuế đối với một số mặt hàng cụ thể, đã hạn chế tăng năng suất.

Theo IMF, tình trạng quản lý thu thuế yếu kém, dẫn đến các hành vi trốn thuế, không những gây thất thu cho ngân sách quốc gia, mà còn ảnh hưởng tới năng suất.

Cũng theo các chuyên gia IMF, việc loại bỏ các rào cản nêu trên sẽ giúp tăng thêm 1 điểm phần trăm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế hàng năm trong 20 năm tới.

IMF đề xuất giới chức các nước cần nỗ lực giảm thiểu các biện pháp xử lý thuế khác nhau giữa tài sản và tài chính, cũng như tạo sân chơi cho các công ty để khuyến khích tăng năng suất của doanh nghiệp. 

Báo cáo của IMF còn nhấn mạnh, những ưu tiên cải cách thuế đối với mỗi quốc gia sẽ cần tính đến tác động đối với năng suất, cũng như các mục tiêu khác của chính phủ, bao gồm cả việc phân bổ ngân sách và huy động nguồn thu tốt hơn./.