Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Mai Sỹ Diến. (Ảnh: M.D/Vietnam+)

Trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Mai Sỹ Diến (đoàn Thanh Hóa) bày tỏ tin tưởng Quốc hội khóa XIV sẽ là Quốc hội đoàn kết, đổi mới, hành động. Đặc biệt là tập trung xây dựng luật pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề lớn của đất nước, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân…

- Thưa ông, là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông sẽ đóng góp như thế nào với Quốc hội, giúp cơ quan quyền lực cao nhất hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình?

Đại biểu Mai Sỹ Diến: Bản thân tôi cùng các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa luôn xác định tu dưỡng, rèn luyện, làm tốt nhiệm vụ theo luật định.

Chúng tôi không chỉ nâng cao trách nhiệm trong tham gia các kỳ họp, tại các ủy ban của Quốc hội nếu mình trở thành thành viên mà còn có trách nhiệm triển khai thông tin tới cử tri về những vấn đề ở diễn đàn Quốc hội đã bàn và quyết định.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp xúc cử tri theo đúng lời hứa của mình trong quá trình vận động bầu cử để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là những khó khăn bức xúc mà cử tri đang quan tâm để mang đến diễn đàn Quốc hội, phản ánh với các bộ ngành để giải quyết những vấn đề này.

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội là giám sát. Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng việc giám sát chưa được tốt nên đã để xảy ra một số vụ việc đáng tiếc…?

Đại biểu Mai Sỹ Diến: Đúng là chức năng của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thẩm định các dự án luật, quyết định những vấn đề lớn của đất nước mà Chính phủ trình. Thông qua đó Đại biểu quốc hội và Quốc hội có trách nhiệm giám sát Chính phủ thực hiện các luật, Hiến pháp được ban hành, thực hiện những nhiệm vụ lớn được Quốc hội đã quyết định.

Chức năng nhiệm vụ rất rõ nhưng quá trình tổ chức thực hiện thì vấn đề cốt lõi là ở mỗi đại biểu. Có đại biểu đã dành thời gian thỏa đáng cho việc giảm sát, có đại biểu chưa thực sự dành tâm trí cho cho việc giám sát, chưa dám chiến đấu, nói thẳng những vấn đề mà cử tri, nhân dân và bản thân mình thấy bức xúc. Bởi vậy, trong quá trình giám sát vẫn để lọt những khuyết điểm, vi phạm của một số thành viên Chính phủ cũng như một số cơ quan ban ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Theo ông, có nên xử lý với những đại biểu không hoàn thành trách nhiệm không?

Đại biểu Mai Sỹ Diến: Trách nhiệm của đại biểu chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình phải được các cơ quan của Quốc hội xem xét đánh giá. Có vấn đề về khách quan, chủ quan, năng lực...

Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là ý kiến hay, cần có quy định đối với những vấn đề mà các đại biểu khóa trước chưa làm tròn, cần quy định về trách nhiệm.

Trong quá trình làm đại biểu khóa XIV, chúng tôi ghi nhận và sẽ đề nghị xem xét ý kiến này.

- Xin cảm ơn Đại biểu!