Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam bộ kháng chiến cho ra mắt bạn đọc tập I và II phần chính sử bộ sách "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" cùng tập "Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1954 và Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến."

Bộ sách do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn, cố đồng chí Trần Bạch Đằng làm chủ biên.

Trong Lời giới thiệu ở những trang đầu của cuốn sách, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã viết: “Tôi rất vinh dự viết Lời giới thiệu cho bộ sách quý "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" - một công trình khoa học đồ sộ, một bộ chính sử oanh liệt về một miền đất rất giàu truyền thống cách mạng và lịch sử-văn hóa, về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây cũng là bản anh hùng ca đẹp nhất về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được cả nước và thế giới biết đến, ca ngợi và ngưỡng mộ… Tôi tin tưởng bộ sách "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" sẽ là tài liệu quý đối với cán bộ, đảng viên và đồng bào cả nước, nhất là thế hệ trẻ.”

Bộ sách "Lịch sử Nam Bộ kháng chiến" là một bộ sách có ý nghĩa chính trị, tư tưởng, xã hội to lớn và sâu sắc ở Việt Nam.

Đây là bộ sách có số lượng lớn về tư liệu lịch sử, về nhiều sự kiện, nhân vật, con số… được khái quát trong hàng nghìn trang in khổ lớn; chứa đựng khối lượng nội dung hết sức phong phú và đa dạng rất nhiều hoạt động về cuộc kháng chiến cứu nước đầy gian khổ, hy sinh anh dũng của đồng bào, đồng chí ở vùng đất Nam Bộ liên tục suốt gần một phần ba thế kỷ (1941-1978); phản ánh, khắc ghi khá trung thực những chiến công lừng lẫy của quân dân Thành đồng Tổ quốc mà đã được cả nước và thế giới ngưỡng mộ, ngợi ca.

Bộ sách viết về những cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam, trong bối cảnh thế giới, khu vực và cả Việt Nam ở vào thời kỳ từ giữa thế kỷ XX, bắt đầu chiến tranh Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1941) đến hết cuộc chiến tranh Bảo vệ biên giới phía Tây Nam Tổ quốc (1978), đi sâu vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975).

Một phần trong bộ sách thể hiện dưới dạng chính sử. Trong các phần chính sử, có chú thích làm rõ hơn về chi tiết những vấn đề cần hiểu rộng và sâu. Những sự kiện lịch sử còn có nhận định khác nhau, được chú thích tóm lược những nội dung khác nhau để độc giả tham khảo. Những đoạn trích dẫn hoặc trong văn kiện, trong tư liệu, hoặc của các tác giả, đều được ghi xuất xứ rõ ràng.

Ngoài chính sử, bộ sách có kèm theo tập "Biên niên sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến 1945-1975 và Những vấn đề chính yếu trong lịch sử Nam Bộ kháng chiến," gồm những chuyên đề mang tính tổng hợp để soi sáng thêm chính sử như phong trào nông dân và vấn đề ruộng đất, nông thôn; phong trào cách mạng ở đô thị; phong trào các dân tộc thiểu số; hoạt động yêu nước của đồng bào các tôn giáo...

Bộ sách phục dựng một bức tranh toàn cảnh lịch sử kháng chiến anh dũng của nhân dân Nam Bộ từ những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp đến ngày toàn thắng, giải phóng miền Nam, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc./.