Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 9/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành hai bộ nguyên tắc phân bảng trên hệ thống giao dịch UPCoM, bao gồm phân bảng UPCoM Premium và phân bảng Cảnh báo nhà đầu tư.

Đại diện HNX cho biết, mục đích ra đời hai bộ nguyên tắc phân bảng nhằm gia tăng tính hấp dẫn của thị trường thông qua việc phân nhóm các công ty có tình hình tài chính tốt hoặc nằm trong diện bị hạn chế giao dịch so với nhóm còn lại.

Tại bảng UPCoM Premium, các chứng khoán đăng ký giao dịch là cổ phiếu của các doanh nghiệp được chọn lọc, đáp ứng các tiêu chí về tình hình tài chính và ý thức tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, về tiêu chuẩn định lượng là các tổ chức đăng ký có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên, hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế hoặc tổ chức đăng ký giao dịch có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế. Các tiêu chí này được xem xét dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất.

Thêm vào đó tiêu chuẩn định tính yêu cầu các tổ chức đăng ký giao dịch được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium phải báo cáo cho HNX về việc công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (nếu có) của năm tài chính gần nhất đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, các tổ chức đăng ký giao dịch có chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có thể được chọn vào bảng UPCoM Premium.

Ngược lại, nếu UPCoM Premium phản ánh những mã chứng khoán có “sức khỏe” tốt, thì bảng Cảnh báo nhà đầu tư lại bao gồm các mã chứng khoán bị hạn chế đăng ký giao dịch và bị tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

“Việc phân tách các nhóm cổ phiếu thông qua tình trạng sức khỏe doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tính minh bạch, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư,” đại diện HNX cho hay.

Theo thống kê từ HNX, trong năm 2015, thị trường UPCoM đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp lên sàn cao gấp 1,6 lần so với năm 2013 và 2014 cộng lại. Cuối năm, thị trường có 256 doanh nghiệp đăng ký giao dịch với giá trị đăng ký hơn 50.400 tỷ đồng, vốn hóa thị trường trên 61.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 57,6 tỷ đồng/phiên./.