Một giờ học của sinh viên. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều 3/3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố có sự tham gia của 46 cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn, được chia thành 6 Hội đồng khối ngành sư phạm, sức khỏe, văn hóa-nghệ thuật-du lịch-xã hội và nhân văn, kỹ thuật-công nghệ, kinh tế, chính trị-pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch và thành viên Hội đồng khối ngành là hiệu trưởng đương nhiệm của các trường đại học tham gia Hội đồng các khối ngành.

Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; các kế hoạch, chương trình công tác của Hội đồng đều được thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số.

Chức năng của Hội đồng là giúp Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ về việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn của cả nước và khu vực, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 85 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn với sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, là nguồn lực rất lớn được lãnh đạo thành phố quan tâm. Do vậy, việc phát huy sức mạnh của giáo dục đại học để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các thành viên của Hội đồng cần tham gia tích cực vào thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là chương trình hàng đầu trong 7 chương trình đột phá của thành phố trong mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, Hội đồng làm hạt nhân để các trường đại học phối hợp, hợp tác với nhau; hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trường đại học tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, từ đó đẩy mạnh hợp tác để tận dụng tốt, phát huy toàn diện các nguồn lực cho sự phát triển.

Ở cấp độ tỉnh, thành phố, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là Hội đồng hiệu trưởng được thành lập đầu tiên trong cả nước./.