Lần đầu tiên tại Việt Nam, Roche Diagnostics - tập đoàn dẫn đầu thế giới về các chẩn đoán in-vitro đã triển lãm về một phòng xét nghiệm trong tương lai với quy trình được tự động hóa hoàn toàn.

Các quy trình trong phòng xét nghiệm trên được tự động hóa từ khâu nhận dạng, phân loại, định vị các mẫu ống xét nghiệm, đến phân tích, xét nghiệm các bệnh phẩm để xác định tình trạng sức khỏe và cuối cùng là báo cáo và lưu trữ bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm.

Việc tự động hóa xét nghiệm làm rút ngắn thời gian trả kết quả, tối đa hóa sự an toàn cho bệnh nhân, đảm bảo cho kết quả xét nghiệm chính xác, tăng cường hơn nữa sự an toàn cho các nhân viên làm việc tại phòng xét nghiệm.

Hiện nay ở Việt Nam mới chỉ có Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư Phòng xét nghiệm được tự động hóa hoàn toàn của Roche./.

Minh Ánh (Vietnam+)