Ra mat san pham tich hop bao hiem ngan hang BAOVIET Easy Life hinh anh 1Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: BaoVietBank)

Ngày 28/9, Tập đoàn Bảo Việt ra mắt sản phẩm tích hợp bảo hiểm - ngân hàng (Bancassurance) - BAOVIET Easy Life tại Hà Nội.

Đây là sản phẩm cho vay thấu chi theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với ưu đãi lãi suất và hạn mức cho vay cao. Sản phẩm này thực hiện dựa trên kết hợp giữa hai đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt là Ngân hàng Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ.

Sản phẩm BAOVIET Easy Life được thiết kế đặc biệt dành cho khách hàng mua bảo hiểm của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. Với sản phẩm này, khách hàng được vay thấu chi với hạn mức cao, tương đương 80% giá trị giải ước; lãi suất ưu đãi hấp dẫn 10%/năm, đáp ứng các nhu cầu tài chính tiêu dùng cần thiết trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, lãi vay được tính theo dư nợ, thời gian vay thực tế và không tính phí trả nợ trước hạn. Thời gian phê duyệt khoản vay trong vòng 1 giờ làm việc, hồ sơ đăng ký vay đơn giản là những tiện ích giá trị gia tăng vô cùng cạnh tranh mà sản phẩm đem lại.

Việc hợp tác giữa hai đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt nhằm khai thác, tận dụng hệ thống mạng lưới chi nhánh, đối tác, khách hàng đội ngũ cán bộ bán hàng và tư vấn viên của mỗi bên. Việc hợp tác này còn giúp đưa ra được những chính sách ưu đãi về giá, phí cho khách hàng, gia tăng lợi ích so với việc sử dụng dịch vụ đơn lẻ./.
Thúy Hà (Vietnam+)