Sáng 18/8, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức khai trương trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XI tại địa chỉ http://daihoi11.dangcongsan.vn.

Trang thông tin điện tử này được xây dựng nhằm tạo kênh thông tin trực tiếp chuyên về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng Internet, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XI giúp cho đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về Đại hội Đảng, nâng cao nhận thức và tinh thần của mỗi cán bộ đảng viên.

Với các chuyên mục Tin tức; Bạn bè quốc tế với đại hội; Những điểm mới trong dự thảo các văn kiện; Gặp gỡ các đại biểu; Phong trào thi đua yêu nước; Hỏi-đáp về đại hội; Góp ý vào dự thảo; Tư liệu văn kiện..., trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XI là kênh thông tin hai chiều, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, thu thập, tổng hợp nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Đây cũng đồng thời là kênh cung cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước những thông tin chính thống có tính định hướng, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Trang thông tin góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, trên cơ sở đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xưởng và lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Trang thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam-Đại hội XI sẽ hoạt động từ nay đến tháng 5/2011./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)