Tủ sách “Thăng Long-Ngàn năm văn hiến” đã chính thức ra mắt độc giả Thủ đô vào sáng ngày 2/10/2010, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Đây là một dự án trọng điểm về văn hóa phi vật thể trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Tủ sách gồm 94 đầu sách với 22 đầu sách văn học nghệ thuật, 19 đầu sách văn hóa xã hội, 17 đầu sách lịch sử, 5 đầu sách địa lý, 4 đầu sách kinh tế, 16 đầu sách mảng tư liệu tổng hợp và 11 đầu sách thuộc chương trình KX.09.

Các tác phẩm trong tủ sách nhằm hệ thống hóa, tổng kết các giá trị về mọi mặt của văn hiến Thăng Long-Hà Nội qua tiến trình 1.000 năm lịch sử.

Dự án Tủ sách “Thăng Long-Ngàn năm văn hiến" được khởi động từ năm 2001 và triển khai từ tháng 9/2006, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành.

Dự án này do Nhà xuất bản Hà Nội làm chủ đầu tư với nhiều hạng mục, phạm vi rộng như: Điều tra, sưu tầm tư liệu quý hiếm, xuất bản sách điện tử… Trong đó, tổ chức điều tra, sưu tầm tư liệu về văn hiến Thăng Long-Hà Nội và biên soạn xuất bản Tủ sách “Thăng Long-Ngàn năm văn hiến” là hai hạng mục trọng tâm của dự án.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Khắc Oánh, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội cho biết: “Các ấn phẩm của tủ sách đạt chất lượng tốt cả nội dung và hình thức được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Đặc biệt, dự án đã thu hút được nhiều trí tuệ của các thư viện, cơ quan nghiên cứu, đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý hàng đầu trên tất cả các lĩnh vực tham gia thực hiện dự án. Nhờ vậy mà chất lượng dự án được đảm bảo.”

Tủ sách sẽ giúp bạn đọc hiểu về Thủ đô đầy đủ, hệ thống, khái quát và sâu sắc đồng thời còn đặt cơ sở cho sự tiếp nối nghiên cứu về thăng Long-Hà Nội của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cũng như các thế hệ mai sau./.

Thiên Linh (Vietnam+)