Chiều 8/5, tại thành phố Hà Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho Đại diện biên giới đoạn 4 trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, đông đảo cán bộ, sỹ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Giang và nhiều cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Hà Giang.

Lễ ra mắt Đại diện biên giới đoạn 4 dựa trên Thông báo của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đồng ý với kiến nghị của Bộ Quốc phòng cử các Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu tác chiến Bộ đội Biên phòng 7 tỉnh biên giới phía Bắc làm Đại diện biên giới các đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 và Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng làm Đại diện biên giới đoạn 6.

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tại Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc (Bắc Kinh, tháng 3/2011), Phân ban Việt Nam đã thông báo danh sách 8 Đại diện biên giới 8 đoạn biên giới của Việt Nam cho phía Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông đã ký Quyết định về việc thành lập Bộ phận giúp việc cho Đại diện biên giới đoạn 4; ban hành Quy chế hoạt động của Đại diện biên giới đoạn 4 Tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và giao nhiệm vụ công tác cụ thể cho Đại diện biên giới đoạn 4 nhằm góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.