Lớp học theo mô hình VNEN, học sinh ngồi thành từng nhóm. (Ảnh: TTXVN)