(Ảnh minh họa: Phạm Mai/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các cơ sở đào tạo trình độ tiến sỹ rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đạo tạo tiến sỹ (gồm số lượng và chất lượng giảng viên; cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện, học liệu; danh mục các hướng nghiên cứu, quy mô đào tạo…).

Với các ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, Bộ đề nghị các cơ sở đào tạo phải tự dừng tuyển sinh từ tháng Sáu tới.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng quy chế đào tạo tiến sỹ hiện hành, rà soát hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo tiến sỹ, tăng cường công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng. 

Các cơ sở phải công khai danh mục đề tài luận án tiến sỹ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định. 

Trong đào tạo, các đơn vị cần phát triển chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao yêu cầu đối với luận án tiến sỹ, tiêu chuẩn người hướng dẫn, tiêu chuẩn thành viên hội đồng đánh giá luận án. Việc đào tạo phải đảm bảo và từng bước nâng cao chuẩn đầu ra so với tiêu chuẩn tối thiểu tại Thông tư số 07, ngày 16/4/2015 của Bộ.

Bộ yêu cầu các cơ sở cần tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật qua các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước. Trong quá trình đào tạo đảm bảo thời gian nghiên cứu sinh tham gia sinh hoạt chuyên môn tại khoa, bộ môn theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sỹ.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, trong thời gian tới Bộ sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sỹ ở tất cả các cơ sở đào tạo trong cả nước. Hiện Bộ đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo tiến sỹ theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế.

Trước đó, cuối tháng Tư, dư luận xôn xao trước những thông tin về đào tạo tiến sỹ tại Học viện Khoa học xã hội. Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 (Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 9/5/2016), Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo trình độ tiến sỹ./.