1 - 4/ 4tin tuyển dụng

Việc làm Supply Chain Manager tại Bình Dương

Sắp xếp
11 ngày trước

Việc làm supply chain manager - monroe consulting group vietnam

Monroe Consulting Group Vietnam - Bình Dương, Đông Nam Bộ

Company profile: executive recruitment specialist monroe consulting group vietnam is recruiting on behalf of an international electronic manufacturing service provider with a long-lasting history and...

vieclam.tuoitre.vn
18 ngày trước

Việc làm supply chain manager - 2b talent company

2B Talent Company - Bình Dương, Đông Nam Bộ

Main tasks: a. Planning management: 1) working with planning manager to review master planning regularly and make sure the necessary material are available for production plan. 2) develop smart...

vieclam.tuoitre.vn
25 ngày trước

Việc làm supply chain manager - monroe consulting group vietnam

Monroe Consulting Group Vietnam - Bình Dương, Đông Nam Bộ

Company profile: executive recruitment specialist monroe consulting group vietnam is recruiting on behalf of a well-known global manufacturer of life sciences products. Our client, a corporation with...

vieclam.tuoitre.vn
30+ ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Bình Dương, Đông Nam Bộ

-Implement the production and material plan according to customer demand and market change -Monitor purchasing/ warehouse departments to meet the company goal Planning & purchasing management: ...

dulieuvieclam.com
Rao vặt trả về cho tìm kiếm mở rộng hơn:
2 ngày trước

Việc làm supply chain manager ( lương cạnh tranh, q. Bình tân) - công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh á châu

Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu - Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Tham mưu cho ban giám đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng, xu hướng biến động giá cả thị trường vật tư và cung ứng hàng hóa vật tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát...

vieclam.tuoitre.vn
4 ngày trước

Supply chain planning manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Supply chain planning and ordering management (manage bom, execute a production trial run, generate part requirement, calculate supplier schedules etc). Daily solving production issue & review...

dulieuvieclam.com
9 ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Phát triển nhà cung cấp, đa dạng hoá nguồn cung cấp và các kênh mua sắm; 2. Tham gia các dự án phát triển sản phẩm và nguồn nguyên vật liệu thay thế; 3. Quản lý đơn đặt hàng: giao và nhận vận...

dulieuvieclam.com
11 ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

Cập nhật ban lãnh đạo tình hình cung ứng hiện tại và các cơ hội phát triển. Phát triển chiến lược cung ứng hàng hoá nội và ngoại nhập; phát triển kế hoạch giao hàng, quy trình đặt hàng, quản lý tồn...

dulieuvieclam.com
11 ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Import or export goods to warehouse 2. Develops and manages forecasting process: Implement the material plan according to customer demand and market change. Supply chain such as customer service,...

dulieuvieclam.com
12 ngày trước

Việc làm sales & marketing manager (express, freight, supply chain & logistics field) - s.F. Express ltd.

Sf Express Ltd - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Oversee commercial performance. Achieve country-specific sales revenue and profit targets. Monitor country s business performance & allocate sales targets to each individual sales person Balance...

vieclam.tuoitre.vn
22 ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

Strategy formulated and managed through continuous improvement initiatives (25%) ''- Identify most value-adding opportunities. - Implement applicable continuous improvement programs i.e. SOE, TPM, etc...

dulieuvieclam.com
25 ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Supply chain strategy develop, communicate, and execute the supply chain strategy and action plans in close collaboration with branch manager and general manager - operation 2. Supply chain assets...

dulieuvieclam.com
26 ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

Strategy formulated and managed through continuous improvement initiatives (25%) ''- Identify most value-adding opportunities. - Implement applicable continuous improvement programs i.e. SOE, TPM, etc...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Supply chain operation manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Khảo sát & đề xuất các biện pháp tối ưu quy trình vận hành chuỗi cung ứng bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động liên quan vận hành kho/ vận chuyển/ đặt hàng / thanh toán bảo việc vận hành...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Summary of production và consumption plan - planning needs, forecasting needs, planning supplies for production and office operations - setting up and adjusting supply processes and plans to meet...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Tổng hợp kế hoạch sản xuất & tiêu thụ: -hoạch định nhu cầu, dự báo nhu cầu, lên kế hoạch vật tư cho sản xuất; -thiết lập và điều chỉnh quy trình, kế hoạch cung ứng để đáp ứng kế hoạch sản xuất; ...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Supply chain manager (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Summary of production & consumption plan - planning needs, forecasting needs, planning supplies for production; - setting up and adjusting supply processes and plans to meet production plans; -...

dulieuvieclam.com

Trang 1 / 1

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Việc làm Supply Chain Manager tại Bình Dương

Vị trí công việc
Địa điểm