Công ty bao bì thông minh intbox

1 - 24/ 33tin tuyển dụng

Việc làm nhân viên kế toán tổng hợp - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

22/10/2019

- Ϲập nhật, hoàn thiện và phản ánh chính xác trung thực, kịp thời về kế toán các phần hành - Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. - Kế toán bán hàng, muɑ hàng và theo dõi công nợ, đối chiếu, đôn...

vieclam.tuoitre.vn

Việc làm trưởng phòng hành chánh nhân sự - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

10/10/2019

-Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. -Tuyển dụng đáp ứng nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. -Xây dựng...

vieclam.tuoitre.vn

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

22/10/2019

Ϲập nhật, hoàn thiện và phản ánh chính xác trung thực, kịp thời về kế toán các phần hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Kế toán bán hàng, muɑ hàng và theo dõi công nợ, đối chiếu, đôn đốc thu...

careerbuilder.vn

Việc làm chuyên viên mua hàng - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

08/10/2019

- Soạn đơn hàng/hợp đồng mua vật tư. - Kiểm soát đơn hàng, lưu đơn hàng cùng với lệnh sản xuất. - Tiến hành mua vật tư theo yêu cầu từ LSX, phiếu đề xuất. - Hằng tuần cập nhật giá vật tư và cung cấp...

vieclam.tuoitre.vn

Việc làm giám sát sản xuất - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

04/10/2019

- nhận lệnh sản xuất chi tiết từng đơn hàng - triển khai lệnh sản xuất đến các tổ trưởng công đoạn. - Kết hợp với các tổ trưởng bố trí nhân lực phù hợp từng công đoạn - theo dõi các công đoạn thực...

vieclam.tuoitre.vn

Trưởng phòng hành chánh nhân sự

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

10/10/2019

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. Tuyển dụng đáp ứng nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty. Xây dựng...

careerbuilder.vn

Việc làm chuyên viên hành chánh nhân sự - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

25/09/2019

1. Ngắn hạn/hằng ngày -Tổ chức tuyễn dụng - cung ứng nhân lực mọi vị trí gián tiếp trong công ty :lập hồ sơ, tìm ứng viên, tổ chức phỏng vấn, chọn lọc và đề xuất tuyển. -Đáp ứng nguồn lực trực tiếp...

vieclam.tuoitre.vn

Việc làm nhân viên kế toán thanh toán - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

25/09/2019

-Kiểm soát nội bộ chứng từ thanh toán, lập phiếu thu chi -Lập bộ chứng từ vay ngân hàng: đề nghị giải ngân, khế ước vay, ủy nhiệm chi -Hạch toán kế toán các tài khoản liên quan như: tiền, tiền gửi...

vieclam.tuoitre.vn

Chuyên viên mua hàng

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

08/10/2019

Soạn đơn hàng/hợp đồng mua vật tư. Kiểm soát đơn hàng, lưu đơn hàng cùng với lệnh sản xuất. Tiến hành mua vật tư theo yêu cầu từ lsx, phiếu đề xuất. Hằng tuần cập nhật giá vật tư và cung cấp cho bộ...

careerbuilder.vn

Giám sát sản xuất

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

05/10/2019

Nhận lệnh sản xuất chi tiết từng đơn hàng triển khai lệnh sản xuất đến các tổ trưởng công đoạn. Kết hợp với các tổ trưởng bố trí nhân lực phù hợp từng công đoạn theo dõi các công đoạn thực hiện đúng...

careerbuilder.vn

Việc làm trưởng phòng kế hoạch - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

10/09/2019

1. Lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo kế hoạch kinh doanh. 2. Theo dõi thực hiện kế hoạch chuẩn bị sản xuất, nguyên phụ liệu, tiến độ gia công và thời gian giao hàng 3. Tổ chức, điều phối theo dõi, cân...

vieclam.tuoitre.vn

Việc làm trưởng phòng sản xuất - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

06/09/2019

- Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất và giao hàng tại nhà máy: Quản lý điều hành hoạt động sản xuất từ việc lập kế hoạch, chế bản, triển khai kỹ thuật, triển khai sản xuất, bảo quản - tồn trữ và...

vieclam.tuoitre.vn

Chuyên viên hành chánh nhân sự

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

26/09/2019

1. Ngắn hạn/hằng ngày tổ chức tuyễn dụng cung ứng nhân lực mọi vị trí gián tiếp trong công ty :lập hồ sơ, tìm ứng viên, tổ chức phỏng vấn, chọn lọc và đề xuất tuyển. Đáp ứng nguồn lực trực tiếp dưới...

careerbuilder.vn

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

25/09/2019

Kiểm soát nội bộ chứng từ thanh toán, lập phiếu thu chi lập bộ chứng từ vay ngân hàng: đề nghị giải ngân, khế ước vay, ủy nhiệm chi hạch toán kế toán các tài khoản liên quan như: tiền, tiền gửi ngân...

careerbuilder.vn

Việc làm nhân viên vận hành máy dán - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

02/09/2019

1.Phạm vi công việc: thực hiện và giám sát quá trình vận hành máy dán -thực hiện vận hành máy. -Chịu trách nhiệm về các kết quả quá trình vận hành máy bao gồm: năng suất, chất lượng, an toàn. -Kiểm...

vieclam.tuoitre.vn

Việc làm nhân viên qa/qc - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

02/09/2019

- Theo dõi, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm đầu ra, chất lượng bán thành phẩm các công đoạn sản xuất. - Phối hợp với các bộ phận ngăn chặn lỗi trong quá trình sản xuất...

vieclam.tuoitre.vn

Việc làm nhân viên vận hành máy cắt giấy lập trình - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

02/09/2019

-Thực hiện cắt giấy theo Lệnh sản xuất và sự phân công của giám sát sản xuất - Trực tiếp căn chỉnh, vận hành máy cắt và sản xuất sản phẩm - Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm - Vệ sinh thường...

vieclam.tuoitre.vn

Trưởng phòng kế hoạch

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

11/09/2019

1. Lập kế hoạch sản xuất, đảm bảo kế hoạch kinh doanh.2. Theo dõi thực hiện kế hoạch chuẩn bị sản xuất, nguyên phụ liệu, tiến độ gia công và thời gian giao hàng3. Tổ chức, điều phối theo dõi, cân đối...

careerbuilder.vn

Việc làm nhân viên vận hành máy cán màng & tráng phủ - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

02/09/2019

1.Phạm vi công việc: thực hiện và giám sát quá trình vận hành máy cán màng & tráng phủ -thực hiện vận hành máy. -Chịu trách nhiệm về các kết quả quá trình vận hành máy bao gồm: năng suất, chất lượng,...

vieclam.tuoitre.vn

Nhân viên bảo vệ

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

10/09/2019

Lập sổ theo dõi tài sản, vật tư, hàng hoá xuất nhập ra khỏi công ty (sổ theo dõi tài sản xuất nhập gồm các cột sau: ngày, người giữ tài sản, tên tài sản, qui cách, đơn vị, số lượng, nhập/xuất, ghi chú...

careerbuilder.vn

Việc làm nhân viên vận hành máy dán hộp, túi xách giấy - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

02/09/2019

-Vận hành máy dán hộp, túi xách giấy. -Dán các dòng sản phẩm đa dạng: bao bì, vỏ hộp -Trực tiếp tham gia các công việc gia công sau in khác

vieclam.tuoitre.vn

Việc làm chuyên viên kỹ thuật - công ty bao bì thông minh intbox

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

26/08/2019

1. 1. Quản lý, điều phối các hoạt động của phòng kỹ thuật: - Định biên biên chế đáp ứng nhu cầu công việc hiệu quả - Hướng dẫn & phân công việc cho nhân viên - Đánh giá & có kế hoạch nâng cao năng lực...

vieclam.tuoitre.vn

Trưởng phòng sản xuất

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

07/09/2019

Quản lý và điều hành hoạt động sản xuất và giao hàng tại nhà máy: quản lý điều hành hoạt động sản xuất từ việc lập kế hoạch, chế bản, triển khai kỹ thuật, triển khai sản xuất, bảo quản tồn trữ và giao...

careerbuilder.vn

Chuyên viên kỹ thuật

Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox

27/08/2019

1. Tổ chức hoạt động quản lý thiết bị, công nghệ của công ty & nghiên cứu kỹ thuật: nghiên cứu tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham vấn btgđ đầu tư trang thiết bị cần thiết đưa vào sản xuất. Test nguyên...

careerbuilder.vn

Trang 1 / 2

Trang kế

Tạo thông báo

Nhận danh sách quảng cáo mới nhất cho Công ty bao bì thông minh intbox

Nhận thông báo miễn phí qua email khi có rao vặt mới

Sắp xếp
Địa điểm
  • Đông Nam Bộ (16)
Hình thức
  • Cố định (32)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Bao Bì Thông Minh Intbox (33)