1 - 24/ 26tin tuyển dụng

Việc làm Chuyên Viên Đào Tạo tại Thủ Đức

Sắp xếp
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn kinh doanh (Không yêu cầu kinh nghiệm - Được đào tạo)

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn kinh doanh (không yêu cầu kinh nghiệm - được đào tạo) cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh, lương 7-10 triệu, đào tạo chuyên môn

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh, lương 7-10 triệu, đào tạo chuyên môn cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc -tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng; -khai...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên pr/marketing - không yêu cầu kinh nghiệm - được đào tạo chuyên môn

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Nhân viên pr/marketing - không yêu cầu kinh nghiệm - được đào tạo chuyên môn cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên kinh doanh (Ưu tiên sinh viên mới ra trường - Được đào tạo)

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên kinh doanh (ưu tiên sinh viên mới ra trường - được đào tạo) cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn bán hàng (Ưu tiên sinh viên mới ra trường - Được đào tạo)

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn bán hàng (ưu tiên sinh viên mới ra trường - được đào tạo) cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp/ có chỗ ăn ở cho nhân viên

Công Ty Đtxd Đông Hưng - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp/ có chỗ ăn ở cho nhân viên cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tư vấn sản phẩm bất động sản phù hợp. -...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn - marketing (Ưu tiên sinh viên mới ra trường - Được đào tạo)

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn - marketing (ưu tiên sinh viên mới ra trường - được đào tạo) cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, xây dựng và phát triển...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn/ được đào tạo/ làm việc tại thủ đức

Công Ty Tnhh Dv Bđs Viet Green - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn/ được đào tạo/ làm việc tại thủ đức cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. - Khai thác nhu...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn kinh doanh, được đào tạo chuyên môn

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn kinh doanh, được đào tạo chuyên môn cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc -tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng; -khai thác nhu cầu...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn bđs được đào tạo/ môi trường rèn luyện tốt

Công Ty Đtxd Đông Hưng - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn bđs được đào tạo/ môi trường rèn luyện tốt cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tư vấn sản phẩm bất động sản phù hợp. - Tiếp tục đồng...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn bất động sản được đào tạo lương cao

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn bất động sản được đào tạo lương cao cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc -yêu cầu có laptop, đã tốt nghiệp trung cấp trở lên, sử dụng...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên sale , lương 7-10 triệu , không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ có đào tạo chuyên môn

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Nhân viên sale , lương 7-10 triệu , không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ có đào tạo chuyên môn cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn bất động sản, không cần kinh nghiệm, được đào tạo, hỗ trợ ăn ở

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn bất động sản, không cần kinh nghiệm, được đào tạo, hỗ trợ ăn ở cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, xây dựng và phát triển...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh được thưởng hoa hồng cao và đào tạo chuyên môn

Công Ty Đt Xd Đông Hưng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh được thưởng hoa hồng cao và đào tạo chuyên môn cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc -tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên kinh doanh bđs được đào tạo chuyên môn lương cứng 4tr hoa hồng.

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Đông Hưng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh bđs được đào tạo chuyên môn lương cứng 4tr hoa hồng. Cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc * các dự án bđs của công ty là độc quyền. *...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên bán căn hộ cao cấp, được đào tạo chuyên môn

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Nhân viên bán căn hộ cao cấp, được đào tạo chuyên môn cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. - Khai thác nhu cầu...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên kinh doanh được đào tạo chuyên môn

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh được đào tạo chuyên môn cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. - Khai thác nhu cầu và tư...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn bán hàng, được đào tạo

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn bán hàng, được đào tạo cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. - Khai thác nhu cầu và tư vấn...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn bán hàng, được đào tạo tại thủ đức

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn bán hàng, được đào tạo tại thủ đức cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. - Khai thác nhu cầu...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn bán hàng, được đào tạo

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn bán hàng, được đào tạo cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. - Khai thác nhu cầu và tư vấn...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn, lương 5 triệu, được đào tạo tại thủ đức

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn, lương 5 triệu, được đào tạo tại thủ đức cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. - Khai thác...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển chuyên viên sale căn hộ cao cấp không cần kinh nghiệm, được đào tạo

Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Đông Hưng - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tuyển chuyên viên sale căn hộ cao cấp không cần kinh nghiệm, được đào tạo cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng....

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn bđs thu nhập cao - được đào tạo, có lương cơ bản

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn bđs thu nhập cao - được đào tạo, có lương cơ bản cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ khách hàng. -...

trieuvieclam.com

Trang 1 / 2

Trang kế

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Việc làm Chuyên Viên Đào Tạo tại Thủ Đức

Vị trí công việc
Địa điểm
Thời gian làm việc
Hình thức
  • Cố định (26)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Lan Phương (19)