1 - 24/ 42tin tuyển dụng

Việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Đà Nẵng

Sắp xếp
3 ngày trước

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Trường An Việt - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

- theo dõi chi phí dự án - ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản chi phí đầu tư liên quan đến dự án. - Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn...

careerlink.vn
2 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cp Phát Triển Bđs Ocean Real - Sơn Trà, Đà Nẵng

* thực hiện các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày: - tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán, các đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng và các chứng từ giấy tờ kế toán khác. - Đại diện công ty giao...

careerlink.vn
9 ngày trước

Kế toán tổng hợp tại đà nẵng

Công Ty Cổ Phần Dệt May 293 - Thanh Khê, Đà Nẵng

- Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp - Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng...

timviecnhanh.com
3 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lifehệ Thống Giáo Dục Skyline - Hải Châu, Đà Nẵng

- kiểm tra đối chiếu, cân đối dữ liệu chi tiết và tổng hợp; - kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh; - hạch toán khấu hao, tscđ, công nợ, nghiệp vụ khác; - theo dõi, hướng dẫn, xử lý, tổng hợp,...

careerlink.vn
12 ngày trước

Kế toán tổng hợp - việc làm tiêu biểu

Công Ty Dịch Vụ Vận Tải Kim Thành Lợi - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

Mô tả công việc: Kiểm tra, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ của toàn công ty Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6...

viecoi.vn
4 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Nhà Hàng Việt Nam Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- phối hợp với kế toán trưởng xây dựng, thực hiện và kiểm tra các quy trình hoạt động của bộ phận kế toán khách sạn - hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tscđ, công nợ, nghiệp vụ khác, - hướng dẫn...

careerlink.vn
5 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cp Pacific Dinco - Thanh Khê, Đà Nẵng

- kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Đối chiếu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu và giải trình với ban giám đốc. - Lập báo cáo thuế hàng...

careerlink.vn
6 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Mtv Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Sơn Trà, Đà Nẵng

* số lượng: 01 người - tập hợp chứng từ phát sinh, hạch toán kế toán, tính giá thành sản xuất, theo dõi công. Nợ... - Tổng hợp số phát sinh thực tế trong quy trình sản xuất, kinh doanh để phản ánh...

careerlink.vn
30+ ngày trước

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Bình Vinh - Liên Chiểu, Đà Nẵng

Thực hiện tổng hợp số liệu để lập báo cáo quyết toán tài chính Công ty. Tổ chức việc thực hiện công tác kế toán và quản lý tài sản của Công ty. Lập kế hoạch tài chính và theo dõi việc thực hiện kế...

timviecnhanh.com
9 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Việt Nam Tokai - Hoà Vang, Đà Nẵng

- quản lý vốn bằng tiền, tài sản cố định, công nợ và hàng tồn kho - thực hiện báo cáo tài chính. - Các công việc khác theo chỉ thị cấp trên. - Nắm rõ các quy định của luật thuế và kế toán kinh...

careerlink.vn
30+ ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Mtv Đtc - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

- thực hiện và kiểm tra thuế gtgt đầu ra, đầu vào, báo cáo thuế gtgt theo quý/tháng. - Lập bctc và các báo cáo thuế có liên quan. - Hạch toán, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh. - Giao dịch...

dulieuvieclam.com
10 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Tuấn Anh Fitness And Yoga Center - Hải Châu, Đà Nẵng

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán/ tài chính/ thuế hiện hành, kiểm tra việc tuân thủ quy định thanh toán của công ty. - Theo dõi, đối chiếu công nợ...

careerlink.vn
10 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Thịnh Tiến Thinhtien Computer - Thanh Khê, Đà Nẵng

- hạch toán thu, chi tiền mặt; tiền gửi - nhập xuất hàng hóa hàng ngày. - Cuối tháng đối chiếu sổ tiền gửi, tiền mặt, phải thu, phải trả với nội bộ. - Làm việc với người quản lý trực tiếp - lưu trữ...

careerlink.vn
10 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Khách Sạn Golden Line Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

- thực hiện công việc của một kế toán tổng hợp - cân đối số liệu thuế - đảm bảo tính chính xác của số liệu tổng hợp - báo cáo thuế quý - báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý - báo cáo tài chính theo...

careerlink.vn
30+ ngày trước

Việc làm nhân viên kế toán tổng hợp - công ty tnhh vietart food & beverage

Công Ty Tnhh Vietart Food Beverage - Hải Châu, Đà Nẵng

- Hỗ trợ, hướng dẫn nhóm kế toán viên, thủ kho và thủ quỹ về hạch toán tất cả nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày. - Thực hiện khởi tạo, khai báo các bộ mã kế toán, thường xuyên kiểm tra, rà soát...

vieclam.tuoitre.vn
11 ngày trước

Kế toán tổng hợp

Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dhc - Hải Châu, Đà Nẵng

- kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - kiểm...

careerlink.vn
30+ ngày trước

Việc làm kế toán tổng hợp/ kế toán thuế, kho - công ty cp thủy sản bắc trung nam

Công Ty Cp Thủy Sản Bắc Trung Nam - Sơn Trà, Đà Nẵng

Công việc kế toán thuế nhận, kiểm tra và nhập chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ theo dõi đơn hàng nhập khẩu, kết chuyển chi phí và tính giá nhận, kiểm tra và nhập...

vieclam.tuoitre.vn
18 ngày trước

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Chợ Mini - Sơn Trà, Đà Nẵng

- thực hiện việc cập nhật giá, sản phẩm mới vào phần mềm quản lý kế toán. - Tính thuế gtgt của hàng hóa bán ra, theo dõi và thực hiện việc tính tỷ lệ chiết khấu của các nhà cung cấp. - Tập hợp các hóa...

careerlink.vn
18 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Đại Giao Long - Thanh Khê, Đà Nẵng

- thống kê, thu thập, xử lí dữ liệu - kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các báo cáo hàng tháng, quý, năm - theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả - hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tscđ,...

careerlink.vn
18 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Đầu Tư Công Nghệ Đại Mỹ - Hải Châu, Đà Nẵng

- tập hợp chứng từ phát sinh, hạch toán kế toán, theo dõi công nợ , - tổng hợp và hoàn thiện sổ sách kế toán theo đúng quy định; - quản lý và kiểm soát toàn bộ các chứng từ, hóa đơn liên quan đến hoạt...

careerlink.vn
30+ ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Mtv Pto - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

-làm kế toán tổng hợp tại công ty. - Làm báo cáo thuế,báo cáo tài chính. -Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo cấp trên.

dulieuvieclam.com
21 ngày trước

Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Nghệ Thuật Việt Vietart - Hải Châu, Đà Nẵng

- hỗ trợ, hướng dẫn nhóm kế toán viên, thủ kho và thủ quỹ về hạch toán tất cả nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.- Thực hiện khởi tạo, khai báo các bộ mã kế toán, thường xuyên kiểm tra, rà soát đảm...

careerlink.vn
30+ ngày trước

Kế toán tổng hợp

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đô Thị Và Kiến Trúc U - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

Mô tả công việc: - Báo cáo thuế hằng quý, năm. - Kiểm tra ký duyệt các chứng từ. - Báo cáo tài chính nội bộ theo yêu cầu của cấp trên. - Thực hiện các công việc thu chi hằng ngày và kiểm soát quỹ. -...

viecoi.vn
26 ngày trước

Kế toán tổng hợp (sl: 01)

Công Ty Tnhh Ô Tô Thịnh Hưng Thg - Hải Châu, Đà Nẵng

- tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. - Kiểm soát các báo cáo thuế gtgt, thuế tndn, thuế tncn phải nộp hàng tháng, quý, năm. Tham gia công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế. - Lập báo...

careerlink.vn

Trang 1 / 2

Trang kế

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Việc làm Kế Toán Tổng Hợp tại Đà Nẵng