1 - 23/ 23tin tuyển dụng

Việc làm Pháp Lý tại Đà Nẵng

Sắp xếp
3 ngày trước

Nhân Viên Pháp Chế

Công Ty Cổ Phần Bình Vinh - Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty; - Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các...

timviecnhanh.com
5 ngày trước

Chuyên viên pháp lý dự án kiêm pháp chế

Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung Emerald - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

* Mô tả công việc: - Nắm bắt, chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, đấu thầu dự án. - Trực tiếp làm việc với...

dulieuvieclam.com
6 ngày trước

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Pgt - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

* số lượng: 01 người * mô tả công việc: - tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động cho ban lãnh đạo công ty và các đơn vị, phòng ban thuộc công ty, rà soát tính phù hợp với các quy định pháp...

dulieuvieclam.com
14 ngày trước

Chuyên viên pháp lý (tuyển gấp)

Công Ty Đấu Giá Rồng Việt - Hải Châu, Đà Nẵng

* số lượng cần tuyển: 3 người - tư vấn pháp lý, đàm phán với các đối tác, khách hàng của công ty; - soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý các loại hợp đồng, văn bản, công văn, biên bản, tài liệu ; - thực...

careerlink.vn
14 ngày trước

Chuyên viên pháp lý dự án kiêm pháp chế

Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung Emerald - Hải Châu, Đà Nẵng

* mô tả công việc: - nắm bắt, chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, đấu thầu dự án. - Trực tiếp làm việc với...

careerlink.vn
25 ngày trước

Trưởng bộ phận thu hồi nợ pháp lý - miền trung

Fe Credit - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

Giám sát và quản lý các đơn vị văn phòng luật ngoài, đảm bảo nhân viên hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng hỗ trợ trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý trong việc giám sát, phân tích, đánh giá hiệu...

careerbuilder.vn
26 ngày trước

Việc làm trưởng bộ phận thu hồi nợ pháp lý - miền trung - fe credit - vpbank finance

Fe Credit Vpbank Finance - Thanh Khê, Đà Nẵng

- Giám sát và quản lý các đơn vị văn phòng luật ngoài, đảm bảo nhân viên hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng - Hỗ trợ Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý trong việc giám sát, phân tích, đánh giá...

vieclam.tuoitre.vn
28 ngày trước

Việc làm trưởng bộ phận thu hồi nợ pháp lý - miền trung - fe credit - vpbank finance

Fe Credit Vpbank Finance - Thanh Khê, Đà Nẵng

- Giám sát và quản lý các đơn vị văn phòng ngoài, đảm bảo nhân viên hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng - Hỗ trợ Trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý trong việc giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả...

vieclam.tuoitre.vn
21 ngày trước

Chuyên viên pháp lý dự án

Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Đà Nẵng - Thanh Khê, Đà Nẵng

- thực hiện thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản được phân công như: quy hoạch 1/500, chấp thuận đầu tư, giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế, thẩm duyệt pccc, . - Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo...

careerlink.vn
20 ngày trước

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung Emerald - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

* Mô tả công việc: - Nắm bắt, chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn thiện các trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án, đấu thầu dự án. - Trực tiếp làm việc với...

dulieuvieclam.com
20 ngày trước

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh - Hải Châu, Đà Nẵng

- tham gia soạn thảo, soát xét về vấn đề thủ tục pháp lý của công ty. - Tham gia soạn thảo, kiểm tra tính phù hợp các văn bản nội bộ, các hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư - giám sát việc tuân thủ các văn...

careerlink.vn
24 ngày trước

Trưởng bộ phận thu hồi nợ pháp lý - miền trung

Fe Credit - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

- giám sát và quản lý các đơn vị văn phòng ngoài, đảm bảo nhân viên hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng - hỗ trợ trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý trong việc giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả...

dulieuvieclam.com
25 ngày trước

Trưởng bộ phận thu hồi nợ pháp lý - miền trung

Fe Credit - Hải Châu, Đà Nẵng

- giám sát và quản lý các đơn vị văn phòng ngoài, đảm bảo nhân viên hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ hàng tháng - hỗ trợ trưởng phòng thu hồi nợ pháp lý trong việc giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả...

careerlink.vn
28 ngày trước

Chuyên viên pháp lý dự án đầu tư

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Pgt - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

- Thực hiện thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản được phân công như: Quy hoạch 1/500, chấp thuận đầu tư, giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế, thẩm duyệt PCCC, . - Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khương Thịnh Miền Trung - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

- Chịu trách nhiệm kiểm soát và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến pháp lý các dự án Bất động sản và các thủ tục liên quan đến pháp lý công ty; - Trực tiếp làm việc với các Sở, ban, ngành...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Cp Phát Triển Bđs Ocean Real - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

- Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý,các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; - Soạn thảo, thẩm định các Hợp đồng và văn bản...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên pháp chế

Công Ty Tnhh Dbmc - Hải Châu, Đà Nẵng

- tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty như xây dựng, khách sạn v.V - tham gia thẩm định, soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp...

careerlink.vn
30+ ngày trước

Việc làm chuyên viên pháp lý (tuyển gấp) - an co-operative

An Cooperative - Hải Châu, Đà Nẵng

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác pháp chế doanh nghiệp. - Tham mưu các vấn đề liên quan đến pháp lý trong hoạt động của Công ty dưới hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản. - Soát xét...

vieclam.tuoitre.vn
30+ ngày trước

Việc làm chuyên viên pháp chế - công ty cổ phần đức mạnh

Công Ty Cổ Phần Đức Mạnh - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

Tham gia soạn thảo, soát xét về vấn đề thủ tục pháp lý của Công ty. Tham gia soạn thảo, kiểm tra tính phù hợp các văn bản nội bộ, các hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư Giám sát việc tuân thủ các văn bản...

vieclam.tuoitre.vn
30+ ngày trước

Chuyên viên pháp lý dự án

Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Đà Nẵng - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

- Thực hiện thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản được phân công như: Quy hoạch 1/500, chấp thuận đầu tư, giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế, thẩm duyệt PCCC, . - Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên nhân sự, kiêm pháp chế

Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

* Công tác tuyển dụng : - Xây dựng chính sách, thủ tục tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty và toàn hệ thống - Lập kế hoạch tuyển dụng định kỳ (tháng/ quý/ 6 tháng/...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Trợ lý thương mại tiếng anh/tiếng pháp

Nguyễn Thảo Phương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Cattie s.L, société de fabrication de meubles recrute un(e) assistant(e) administratif, commercial, qui peut évoluer d une facon importanteposte à pourvoir à danang vietnam.Le poste : très varié et...

chotot.com
30+ ngày trước

Chuyên viên pháp chế tại đà nẵng

Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung - Đà Nẵng, Nam Trung Bộ

* mô tả chi tiết công việc - trực tiếp soạn thảo các hơp đồng mua bán, hợp đồng kinh tế, hợp đồng đầu tư... Và hỗ trợ các phòng/ban soạn thảo, sót xét các văn bản, hợp đồng, quy chế, quy định của công...

dulieuvieclam.com

Trang 1 / 1

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Việc làm Pháp Lý tại Đà Nẵng

Địa điểm
Thời gian làm việc
Hình thức
  • Cố định (26)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Miền Trung Emerald (6)