Việc làm Giáo Dục Đào Tạo tại Đông Bắc

1 - 24/ 71tin tuyển dụng

Oceanedu_thái nguyên nhân viên tuyển sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Đồng Quang, Thái Nguyên

17/10/2019

- lập kế hoạch tuyển sinh - chăm sóc học viên - tổ chức khai giảng - hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác: skype, chat yahoo, facebook - chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. Kinh...

careerlink.vn

Trưởng phòng đào tạo - quản lý chuyên môn làm việc tại tuyên quang

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Globaledu Việt Nam - Chiêm Hoá, Tuyên Quang

17/10/2019

- cùng với giám đốc chi nhánh hoạch định: các ý tưởng, kế hoạch, giải pháp, xây dựng chiến lược phát triển chất lượng đào tạo tháng/quý/năm cho toàn bộ mảng đào tạo học vụ của chi nhánh. - Cùng giám...

careerlink.vn

Lào cai giáo viên ngữ pháp tiếng anh

Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax - Lào Cai, Đông Bắc

17/10/2019

- mục đích: sẽ là giáo viên giảng dạy bổ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại trung tâm - chịu trách nhiệm về khả năng ngữ pháp của học sinh - hỗ trợ các học sinh yếu tại trung tâm - hỗ trợ, tham...

dulieuvieclam.com

Ocean edu - hạ long trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Quảng Ninh, Đông Bắc

17/10/2019

- Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển tiếng Anh và nghề giáo...

dulieuvieclam.com

Vinmart chuyên viên đào tạo hà nội/đà nẵng

Cn Hà Nội Công Ty Cp Tm Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce - Cô Tô, Quảng Ninh

17/10/2019

* phát triển chương trình và nguồn lực đào tạo * phát triển chương trình đào tạo - tham gia phân tích thực tiễn công việc và phân tích nhu cầu đào tạo của đối tượng học viên trong chương trình phụ...

careerlink.vn

Oceanedu_hiệp hòa, bắc giang trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bắc Giang, Đông Bắc

17/10/2019

- quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn

Nữ quán Hát, Nhà Hàng là học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông 5

Mr Nam - Yên Bái, Đông Bắc

07/10/2019

Nữ quán hát, nhà hàng là học sinh, sinh viên, công nhân, lao động phổ thông 5 cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc nữ quán hát, nhà hàng là học sinh, sinh...

trieuvieclam.com

Trợ giảng tiếng anh fulltime ocean edu - phổ yên, thái nguyên

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phổ Yên, Thái Nguyên

17/10/2019

- quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn

Trainer - chuyên viên đào tạo - việt trì - không yêu cầu kinh nghiệm

Công Ty Oppo Việt Nam - Phú Thọ, Đông Bắc

17/10/2019

- huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng oppo bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn hoá oppo ) qua hình thức đào tạo trên lớp và đào tạo tại shop. - Huấn luyện nhân viên đối tác về sản phẩm oppo. - Thúc đẩy...

dulieuvieclam.com

Việt trì - phú thọ trợ lý chương trình/giáo viên bổ trợ ngữ pháp

Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax - Phú Thọ, Đông Bắc

16/10/2019

- mục đích: sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại trung tâm - chịu trách nhiệm về khả năng ngữ pháp của học sinh - hỗ trợ các học sinh yếu tại trung tâm - hỗ trợ, tham mưu chất...

dulieuvieclam.com

Oceanedu_bắc giang nhân viên kinh doanh (mảng giáo dục)

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bắc Giang, Đông Bắc

16/10/2019

- Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp - Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên. -...

dulieuvieclam.com

Ocean edu - tuyên quang trợ giảng tiếng anh fulltimes

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phan Thiết, Tuyên Quang

13/10/2019

- Quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn

Ocean edu - tuyên quang trợ giảng tiếng anh fulltimes

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Tuyên Quang, Đông Bắc

16/10/2019

- Quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

dulieuvieclam.com

Oceanedu_bắc giang nhân viên kinh doanh (mảng giáo dục)

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ngô Quyền, Bắc Giang

13/10/2019

- Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp - Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên. -...

careerlink.vn

Móng cái -quảng ninh trợ giảng tiếng anh part time apax leaders

Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax - Quảng Ninh, Đông Bắc

16/10/2019

- Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - Kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - Dịch nhận xét học tập từ giáo...

dulieuvieclam.com

Oceanedu_bắc giang nhân viên tư vấn tuyển sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ngô Quyền, Bắc Giang

13/10/2019

- Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học - Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh...

careerlink.vn

Nhân viên quản lý vệ sinh và chất lượng sản phẩm - big c hạ long

Hệ Thống Big C Việt Nam - Quảng Ninh, Đông Bắc

14/10/2019

* chức năng : đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (vsattp) tại cửa hàng - kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy trình vsattp tại khu vực chế biến thực phẩm - kiểm tra và giám sát nhằm...

dulieuvieclam.com

Việt trì - phú thọ trợ lý chương trình/giáo viên bổ trợ ngữ pháp

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Việt Trì, Phú Thọ

13/10/2019

- mục đích: sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại trung tâm - chịu trách nhiệm về khả năng ngữ pháp của học sinh - hỗ trợ các học sinh yếu tại trung tâm - hỗ trợ, tham mưu chất...

careerlink.vn

Bắc giang trợ lý chương trình/giáo viên bổ trợ ngữ pháp

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Trần Phú, Bắc Giang

13/10/2019

- mục đích: sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại trung tâm - chịu trách nhiệm về khả năng ngữ pháp của học sinh - hỗ trợ các học sinh yếu tại trung tâm - hỗ trợ, tham mưu chất...

careerlink.vn

Nhân viên quản lý vệ sinh và chất lượng sản phẩm - big c hạ long

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hạ Long, Quảng Ninh

13/10/2019

* chức năng : đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (vsattp) tại cửa hàng - kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy trình vsattp tại khu vực chế biến thực phẩm - kiểm tra và giám sát nhằm...

careerlink.vn

Bắc giang trợ lý chương trình/giáo viên bổ trợ ngữ pháp

Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax - Bắc Giang, Đông Bắc

11/10/2019

- mục đích: sẽ là giáo viên hỗ trợ ngữ pháp cho các em học sinh yếu tại trung tâm - chịu trách nhiệm về khả năng ngữ pháp của học sinh - hỗ trợ các học sinh yếu tại trung tâm - hỗ trợ, tham mưu chất...

dulieuvieclam.com

Móng cái -quảng ninh trợ giảng tiếng anh part time apax leaders

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Móng Cái, Quảng Ninh

13/10/2019

- Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - Kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - Dịch nhận xét học tập từ giáo...

careerlink.vn

Giáo viên tiếng anh

Trung Tâm Xuất Khẩu Lao Động Sông Hồng Phú Thọ - Thanh Sơn, Phú Thọ

23/09/2019

Trong những năm gần đây, Sóng Hồng đã và đang đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động thông qua việc chuẩn hoá và nâng cao chất lượng tuyển chọn đào tạo, định hướng cho người lao động, lựa chọn các đối...

myjob.vn

Oceanedu_lào cai nhân viên tuyển sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kim Tân, Lào Cai

05/10/2019

- lập kế hoạch tuyển sinh - chăm sóc học viên - tổ chức khai giảng - hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác: skype, chat yahoo, facebook - chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn. Kinh...

careerlink.vn

Trang 1 / 3

Trang kế

Tạo thông báo

Nhận danh sách quảng cáo mới nhất cho Việc làm Giáo Dục Đào Tạo tại Đông Bắc

Nhận thông báo miễn phí qua email khi có rao vặt mới

Sắp xếp
Hình thức
  • Cố định (56)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax (11)
  • Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax (10)
  • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương (24)