1 - 24/ 28tin tuyển dụng

Việc làm Trợ Giảng Tiếng Anh tại Đông Bắc

Sắp xếp
16 giờ trước

Oceanedu_hiệp hòa, bắc giang trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bắc Giang, Đông Bắc

- quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn
2 ngày trước

Trợ giảng tiếng anh fulltime ocean edu - phổ yên, thái nguyên

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phổ Yên, Thái Nguyên

- quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn
9 ngày trước

Bắc giang apax leaders tuyển trợ giảng tiếng anh part time

Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax - Bắc Giang, Đông Bắc

- quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - dịch nhận xét học tập từ giáo...

dulieuvieclam.com
9 ngày trước

Trợ giảng tiếng anh fulltime ocean edu_ lào cai

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lào Cai, Đông Bắc

- trợ giảng giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng dạy - quản lý lớp học và học viên. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

dulieuvieclam.com
9 ngày trước

Oceanedu_việt trì 2 trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phú Thọ, Đông Bắc

- quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

dulieuvieclam.com
15 ngày trước

Oceanedu_việt trì 2 trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Việt Trì, Phú Thọ

- quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn
10 ngày trước

Móng cái -quảng ninh trợ giảng tiếng anh part time apax leaders

Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax - Quảng Ninh, Đông Bắc

- Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - Kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - Dịch nhận xét học tập từ giáo...

dulieuvieclam.com
15 ngày trước

Móng cái -quảng ninh trợ giảng tiếng anh part time apax leaders

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Móng Cái, Quảng Ninh

- quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - dịch nhận xét học tập từ giáo...

careerlink.vn
13 ngày trước

Bãi cháy trợ giảng tiếng anh part time

Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax - Quảng Ninh, Đông Bắc

- Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - Kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - Dịch nhận xét học tập từ giáo...

dulieuvieclam.com
13 ngày trước

Oceanedu_việt trì trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phú Thọ, Đông Bắc

- Quản lý lớp học và học viên. - Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn * THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG - Lương: Thỏa thuận theo...

dulieuvieclam.com
19 ngày trước

Ocean edu - yên bái 2 trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Yên Ninh, Yên Bái

- quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn
19 ngày trước

Ocean edu - yên bái 1 trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Đồng Tâm, Yên Bái

- quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn
19 ngày trước

Oceanedu_bắc giang trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ngô Quyền, Bắc Giang

- quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn
23 ngày trước

Uông bí trợ giảng tiếng anh part time apax english

Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax - Quảng Ninh, Đông Bắc

- Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - Kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - Dịch nhận xét học tập từ giáo...

dulieuvieclam.com
19 ngày trước

Trợ giảng tiếng anh fulltime ocean edu_ lào cai

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kim Tân, Lào Cai

- trợ giảng giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng dạy - quản lý lớp học và học viên. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

careerlink.vn
23 ngày trước

Ocean edu - hạ long trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Quảng Ninh, Đông Bắc

- Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển tiếng Anh và nghề giáo...

dulieuvieclam.com
19 ngày trước

Bắc giang apax leaders tuyển trợ giảng tiếng anh part time

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Trần Phú, Bắc Giang

- quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - dịch nhận xét học tập từ giáo...

careerlink.vn
24 ngày trước

Ocean edu - tuyên quang trợ giảng tiếng anh fulltimes

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Tuyên Quang, Đông Bắc

- Quản lý lớp học và học viên. - Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn - Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát...

dulieuvieclam.com
26 ngày trước

Oceanedu_việt trì trợ giảng tiếng anh fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Việt Trì, Phú Thọ

- quản lý lớp học và học viên. - Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy. - Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn * thu nhập và chế độ được hưởng - lương: thỏa thuận theo...

careerlink.vn
27 ngày trước

Uông bí trợ giảng tiếng anh part time apax english

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Uông Bí, Quảng Ninh

- quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - dịch nhận xét học tập từ giáo...

careerlink.vn
27 ngày trước

Bãi cháy trợ giảng tiếng anh part time

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hạ Long, Quảng Ninh

- quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - dịch nhận xét học tập từ giáo...

careerlink.vn
30+ ngày trước

Tuyển giáo viên/trợ giảng tiếng anh tại hạ long

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Topfun - Hạ Long, Quảng Ninh

Tuyển giáo viên/trợ giảng tiếng anh tại hạ long cấp bậc giáo viên/gia sư đối tượng sinh viên có kinh nghiệm chi tiết công việc để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, hiện chúng tôi cần tuyển dụng giáo viên dạy...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Việc làm trợ giảng tiếng anh - trung tâm ngoại ngữ halosmart

Trung Tâm Ngoại Ngữ Halosmart - Hạ Long, Quảng Ninh

Trợ giảng giáo viên nước ngoài trong các buổi dạy tại Trung tâm hoặc trong trường học. Phối hợp với giáo viên chuẩn bị thiết bị giảng dạy. Hỗ trợ giáo viên ổn định lớp học và tổ chức các hoạt động...

vieclam.tuoitre.vn
30+ ngày trước

Móng cái -quảng ninh trợ giảng tiếng anh part time apax leaders

Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax - Quảng Ninh, Đông Bắc

- Quản lý nhóm học sinh trong lớp (4-6 tuổi), - Hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tổ chức game - Kiểm tra các trang thiết bị của lớp học, chuẩn bị tài liệu học cho giáo viên - Dịch nhận xét học tập từ giáo...

dulieuvieclam.com

Trang 1 / 2

Trang kế

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Việc làm Trợ Giảng Tiếng Anh tại Đông Bắc

Vị trí công việc
Hình thức
  • Cố định (30)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Cổ Phẩn Anh Ngữ Apax (10)
  • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương (19)