1 - 1/ 1tin tuyển dụng

Việc làm Infrastructure Engineer tại Đông Nam Bộ

Sắp xếp
30+ ngày trước

Việc làm d.1 _ infrastructure engineer leader _ ( english upper-intermediate ) _ 16568da - công ty tnhh...

Công Ty Tnhh Reeracoen Việt Nam - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- build and maintain the it system in the office. - Propose security solutions. - Connect and set up internet line. - Establish a new network and maintain the current network - propose and improve the...

vieclam.tuoitre.vn
Rao vặt trả về cho tìm kiếm mở rộng hơn:
2 giờ trước

Japanese quality control engineer hcm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ominext - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

- đọc hiểu các tài liệu dự án tiếng nhật, tham gia phân tích nghiệp vụ để làm rõ yêu cầu. - Viết testcase bằng tiếng nhật. - Thực hiện test và log bug. - Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả...

dulieuvieclam.com
2 giờ trước

Hcm software quality assurance engineer (sqa)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ominext - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

- thiết lập, cải tiến các quy trình phù hợp với dự án. - Triển khai quy trình tới các dự án phần mềm. - Giám sát, kiểm soát tuân thủ các quy chuẩn trong các dự án phần mềm. - Giám sát, kiểm soát tuân...

dulieuvieclam.com
2 ngày trước

Backend engineer (.Net)

Công Ty Cp Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật - Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- tham gia các dự án liên quan tới lập trình trên nền tảng .Net framework. - Phát triển các modules hệ thống phục vụ nhu cầu nội bộ và bên ngoài. - Các hệ thống hrms đến his. - Tham gia các công đoạn...

careerlink.vn
2 ngày trước

Japanese quality control engineer hcm

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ominext - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

- đọc hiểu các tài liệu dự án tiếng nhật, tham gia phân tích nghiệp vụ để làm rõ yêu cầu. - Viết testcase bằng tiếng nhật. - Thực hiện test và log bug. - Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả...

careerlink.vn
2 ngày trước

Qc engineer

Nichietsu System Development - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

- Develop test scenarios, test strategies, test cases - Collaborate with developers to identify the root cause of product defects - Verify fixes, through execution of test cases - Ensure the QA...

careerlink.vn
2 ngày trước

Sccm system engineer

Nichietsu System Development - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

* phạm vi công việc - khắc phục lỗi của sccm server và thực hiện triển khai các hotfix/bản vá - update hotfix vào server/client - phối hợp với it xử lý lỗi sau khi update hotfix * khắc phục lỗi sccm -...

careerlink.vn
2 ngày trước

Digital signal service - vti software engineer

Viet Thai International Company - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

* main purpose - responsible for the design, development and refinement of new and established module for the system. - Supporting the software team on a variety of existing and future application...

careerlink.vn
2 ngày trước

Digital signal service - vti lead software engineer

Viet Thai International Company - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

* Management: - Define business requirements, providing technical direction using the appropriate agile project management methodology. - Lead the collaborative, dynamic planning process prioritizing...

careerlink.vn
2 ngày trước

Việc làm sales engineer executive(kĩ thuật, công nghệ vật liệu) - talent trader vietnam

Talent Trader Vietnam - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Builds business by identifying and selling prospects; maintaining relationships with clients. Identifies business opportunities by identifying prospects and evaluating their position in the industry;...

vieclam.tuoitre.vn
2 ngày trước

Việc làm sales engineer (elevator, escalator) - talent trader vietnam

Talent Trader Vietnam - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Monitor closely and execute on planned sales targets to achieve department and individual's sales performance. Establish and maintain good rapport and relationships with existing customers, government...

vieclam.tuoitre.vn
2 ngày trước

Field service engineer - semiconductor

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Tuyển Dụng Hoàn Mỹ - Bình Dương, Đông Nam Bộ

Perform machine installation and commissioning.Maintenance and repair of existing equipment.Perform ad hoc service & hotline technical enquiry support.Performing in house & onsite presale support.To...

careerbuilder.vn
2 ngày trước

Senior logistics process engineer

Bosch Vietnam Co Ltd - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Logistic material flow value stream design (vsd)review current flow and improvecoordinate with relevant department to implement new growing projectreview and improve inbound, internal procurement,...

careerbuilder.vn
2 ngày trước

Sales engineer (new)

Ky Nguyen Vang Consultants - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

Achieve maximum sales volume consistent with sales targets; Generate sales leads for enhancing market share through routine and focusing sales activities; Plan and carry out sales calls and...

dulieuvieclam.com
2 ngày trước

Việc làm senior logistics process engineer - bosch vietnam co., ltd.

Bosch Vietnam Co Ltd - Đông Nam Bộ

1. Logistic material flow - value stream design (vsd) review current flow and improve coordinate with relevant department to implement new growing project review and improve inbound, internal...

vieclam.tuoitre.vn
2 ngày trước

Việc làm hse engineer/ chuyên viên atvsld - solarbk

Solarbk - Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cp đầu tư & phát triển năng lượng mặt trời bách khoa (solarbk). Với sứ mệnh đưa việt nam trở thành điểm sáng trên bản đồ năng lượng sạch thế giới trong hơn 40 năm qua, solarbk không ngừng nỗ...

vieclam.tuoitre.vn
3 ngày trước

Việc làm sales engineer / kỹ sư bán hàng/ chuyên viên kinh doanh (nha trang) - solarbk

Solarbk - Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cp đầu tư & phát triển năng lượng mặt trời bách khoa (solarbk). Với sứ mệnh đưa việt nam trở thành điểm sáng trên bản đồ năng lượng sạch thế giới trong hơn 40 năm qua, solarbk không ngừng nỗ...

vieclam.tuoitre.vn
3 ngày trước

Việc làm soc engineer - cmc saigon system integration company, ltd

Cmc Saigon System Integration Company Ltd - Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Phụ trách vận hành trung tâm soc theo dõi tình trạng/trạng thái các phần cứng phần mềm của trung tâm xử lý các sự cố liên quan đến phần cứng và phần mềm của trung tâm đảm bảo hệ thống trung tâm hoạt...

vieclam.tuoitre.vn
3 ngày trước

Việc làm field service engineer - semiconductor - công ty cổ phần tư vấn và tuyển dụng hoàn mỹ

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Tuyển Dụng Hoàn Mỹ - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Perform machine installation and commissioning. Maintenance and repair of existing equipment. Perform ad-hoc service & hotline technical enquiry support. Performing in-house & onsite presale support....

vieclam.tuoitre.vn
3 ngày trước

Việc làm technical service manager (food engineer / food science) - công ty cổ phần tư vấn và tuyển dụng...

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Tuyển Dụng Hoàn Mỹ - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Initiate and support new development projects at distributors and customers Provide advice, respond in time to technical requests and suggest solutions to customers problems through visits, phone,...

vieclam.tuoitre.vn
3 ngày trước

Kỹ sư tự động hóa/ automation engineer

Saintgobain Vietnam - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

An toàn lao động (atld), phòng cháy chữa cháy (pccc) đảm bảo thực hiện và phát triển các qui định về an toàn sức khỏe môi trường cho toàn bộ nhân viên trong nhà máy, nhà thầu và khách. Thực hiện smat....

careerbuilder.vn
3 ngày trước

Software engineer

Ninja Van Vietnam - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

Design, develop and maintain software that powers Ninja Van's complex logistics operations. Work in cross functional teams with product managers, UX designers and QA engineers to ship software on...

findjobs.vn
3 ngày trước

Software engineer in qa

Ninja Van Vietnam - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

Roles & Responsibilities: Work with product team to understand requirements, design comprehensive test plans and test cases. Execute the plans to thoroughly test all software releases under your...

findjobs.vn
3 ngày trước

Frontend engineer

Ninja Van Vietnam - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

Develop, test and maintain responsive web/mobile apps with elegant UX that delight our users and raise their productivity. Write clean and modular code that you are proud of, with extensibility and...

findjobs.vn

Trang 1 / 1

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Việc làm Infrastructure Engineer tại Đông Nam Bộ

Vị trí công việc
Địa điểm
  • Đông Nam Bộ