Việc làm Kế Toán Công Nợ tại Đông Nam Bộ

1 - 24/ 177tin tuyển dụng

Nhân viên kế toán công nợ (làm việc tại vpđd hcm)

Công Ty Cổ Phần Ba An - Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

13/10/2019

* Chức năng, nhiệm vụ: - Theo dõi và thực hiện các công việc kế toán thuộc phạm vi kế toán công nợ phải thu khách hàng. - Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm tra đối chiếu dữ liệu công nợ phải thu của...

careerlink.vn

Nữ kế toán công nợ phải trả (tiếng trung)

Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Điều Hòa Gree - Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

13/10/2019

- Tiếp nhận và kiểm soát chi phí, tạm ứng, bảo hiểm/ 审查成本 费用 借款及保险付款 - Ghi nhận giá vốn hàng nhập khẩu, thanh toán thuế hải quan/ 核算入口成本 支付海关税金 - Lên kế hoạch thanh toán đúng hạn và hợp lý theo chế độ...

careerlink.vn

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa Việt Thành - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

< 20 giờ trước

1. Kiểm tra công nợ - hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập dữ liệu vào phần mềm. - Cập nhật trạng thái công nợ phải thu cũng như phải trả, - kiểm tra các khoản phải thu - kiểm tra công nợ phải trả 2....

vieclam.24h.com.vn

Nữ kế toán công nợ phải trả (tiếng trung)

Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Điều Hòa Gree - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

14/10/2019

- Tiếp nhận và kiểm soát chi phí, tạm ứng, bảo hiểm/ 审查成本 费用 借款及保险付款 - Ghi nhận giá vốn hàng nhập khẩu, thanh toán thuế hải quan/ 核算入口成本 支付海关税金 - Lên kế hoạch thanh toán đúng hạn và hợp lý theo chế độ...

dulieuvieclam.com

Kế toán công nợ

Chi Nhánh Tphcm Công Ty Cp Tiếp Vận Thế Giới Chuyển Phát Nhanh - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

< 20 giờ trước

- phụ trách công việc liên quan đến kế toán công nợ - đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng - xuất hóa đơn và đôn thúc công nợ (không phải đi thu tiền) - các công việc theo phân công của quản lý

vieclam.24h.com.vn

Kế toán công nợ phải trả tại tp.Hcm

Aa Tây Ninh Corporation Công Ty Cp Xd Kiến Trúc Aa Tây Ninh - Trảng Bàng, Tây Ninh

< 20 giờ trước

- kiểm tra chứng từ công nợ hợp lệ theo quy định - hạch toán vào phần mềm - lấy chứng từ thanh toán - theo dõi công nợ / đối chiếu công nợ với nhà cung cấp - lưu trữ chứng từ theo quy định - làm việc...

timviecnhanh.com

Việc làm ( gấp) kế toán công nợ tại hcm - công ty cổ phần hợp nhất quốc tế

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

< 21 giờ trước

Tiếp nhận hồ sơ khách hàng nợ, xác minh thông tin liên quan đến khách hàng nợ và nguồn tài chính của khách nợ nhằm phục vụ cho qua trình thu hồi nợ. Phụ trách toàn bộ mảng thu nợ toàn quốc Lập kế...

vieclam.tuoitre.vn

Kế toán công nợ

Siêu Việt Group - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

13/10/2019

Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán, tạm ứng/ nhận thanh toán, quyết toán tạm ứng phát sinh theo từng đối tượng. Kiếm tra đối chiếu từng khoản công nợ phát sinh. Giám sát quy định thanh toán công nợ....

timviecnhanh.com

Việc làm nhân viên kế toán công nợ - cn công ty cp goldsun việt nam

Cn Công Ty Cp Goldsun Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

14/10/2019

1. Công nợ: theo dõi, đối chiếu các khoản nợ của các khách hàng. Sau đó phối hợp với phòng/ban để đưa ra giải pháp đôn đốc khách hàng trả tiền đúng hạn; kiểm soát, hoàn thiện phần hành theo dõi công...

vieclam.tuoitre.vn

Nhân viên kế toán công nợ phải thu

Công Ty Tnhh Tm Rồng Phương Bắc - Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

13/10/2019

* Số lượng: 2 nhân viên - Quản lý hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng về điều khoản thanh toán từ lúc ký kết đến khi được thanh lý; - Lập các hồ sơ đề nghị thanh toán gửi đến khách hàng và thực hiện việc...

careerlink.vn

Kế toán công nợ

Công Ty Tnhh Thể Thao Quang Tuyến - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

< 20 giờ trước

- theo dõi công nợ phải thu - phải trả với khách hàng, nhà cung cấp - lên kế hoạch đối chiếu, thu hồi công nợ khách hàng - theo dõi hợp đồng , doanh thu hoàn thành của từng công trình, hạng mục - hạch...

vieclam.24h.com.vn

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Tnhh Mtv Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

13/10/2019

- Cập nhật, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời, giảm thiểu tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn của Công ty. - Cập nhật, theo dõi giám...

careerlink.vn

Việc làm nhân viên kế toán công nợ - công ty cp hà yến

Công Ty Cp Hà Yến - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

< 21 giờ trước

'- Chịu trách nhiệm về chất lượng , khối lượng, tiến độ phần hành thu hồi công nợ phải thu bán hàng: - Hoàn thiện hồ sơ phát hành bảo lãnh - Theo dõi thanh toán, công nợ hàng ngày; cập nhật thông tin...

vieclam.tuoitre.vn

Nhân viên kế toán (công nợ phải thu và hóa đơn)

Công Ty Tnhh Ych Protrade - Thuận An, Bình Dương

13/10/2019

- thu thập dữ liệu thực tế và chi phí từ bộ phận vận tải - kiểm tra soa và gửi cho mỗi khách hàng vào cuối tháng - kiểm soát công nợ phải thu và thúc đẩy khách hàng thanh toán - chịu trách nhiệm chính...

careerlink.vn

Nhân viên kế toán công nợ (biết tiếng hoa)

Công Ty Tnhh Mtv Việt Việt Thắng - Tân Uyên, Bình Dương

13/10/2019

- Theo dõi, đối chiếu công nợ hàng tháng với công ty khách hàng; - Xuất hóa đơn, theo dõi hợp đồng mua bán trong năm; - Phối hợp với kế toán tổng hợp đôn đốc khách hàng thanh toán nợ đúng hạn; - Công...

careerlink.vn

Kế toán công nợ

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi - Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

13/10/2019

- Thường xuyên tiến hành đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời, tránh bị khách hàng chiếm dụng vốn. - Phân loại các khoản nợ phải thu theo thời gian thanh toán cũng như theo từng...

careerlink.vn

Nhân viên kế toán công nợ

Công Ty Cp Tmdv Bđs Nguyên Long - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

02/10/2019

Nhân viên kế toán công nợ cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên có kinh nghiệm chi tiết công việc - theo dõi, kiểm tra và gửi đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng - theo dõi, lưu hợp...

trieuvieclam.com

02 nhân viên kế toán công nợ - cần thơ

Công Ty Tnhh Mtv Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

13/10/2019

- Cập nhật, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời, giảm thiểu tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn của Công ty. - Cập nhật, theo dõi giám...

careerlink.vn

Kế toán công nợ

Công Ty Cp May Sơn Việt - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

12/10/2019

- theo dõi công nợ phải thu , được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm - một số công việc theo sự chỉ đạo của quản lý cấp trên. - Làm việc theo giờ hành chính -

vieclam.24h.com.vn

02 nhân viên kế toán công nợ (vũng tàu)

Công Ty Tnhh Mtv Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

13/10/2019

- Cập nhật, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời, giảm thiểu tối đa tình trạng bị chiếm dụng vốn của Công ty. - Cập nhật, theo dõi giám...

careerlink.vn

Kế toán công nợ nước ngoài

Công Ty Tnhh Tiếp Vận Vận Tải Quốc Tế Võ Lương - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

12/10/2019

- xuất debit note, credit note gửi cho agent; - kiểm tra công nợ, gửi soa nhắc nợ cho agent, làm lệnh thanh toán; - theo dõi và báo cáo báo cao thu chi văn phòng của cty tại nước ngoài; - nhập dữ liệu...

vieclam.24h.com.vn

Việc làm hcm-q.3 kế toán công nợ - digiworld corporation

Digiworld Corporation - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

11/10/2019

Cập nhật, thống kê, phân loại công nợ phải thu, theo dõi chi tiết, giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời. Hạch toán chi tiết các khoản công nợ phải...

vieclam.tuoitre.vn

Kế Toán Công Nợ (Quận Tân Bình).

Công Ty Tnhh Thực Phẩm Trung Minh Thành - Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

10/10/2019

- Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu doanh số chiết khấu đạt được theo hợp đồng thõa thuận. - Kiểm tra, đối chiếu, xuất hóa đơn chiết khấu cho khách hàng vào cuối mỗi tháng. - Làm việc với kế toán...

timviecnhanh.com

Kế Toán (hóa đơn-công nợ)

Cty Tnhh Tm Lê Tống - Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

29/09/2019

Kế toán (hóa đơn-công nợ) cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên có kinh nghiệm chi tiết công việc - xuất,theo dõi, quản lý hóa đơn gtgt, bảng kê, v.V...; - theo dõi, quản lý công nợ; - soạn...

trieuvieclam.com

Trang 1 / 8

Trang kế

Tạo thông báo

Nhận danh sách quảng cáo mới nhất cho Việc làm Kế Toán Công Nợ tại Đông Nam Bộ

Nhận thông báo miễn phí qua email khi có rao vặt mới

Sắp xếp
Vị trí công việc
Thời gian làm việc
Hình thức
  • Cố định (161)