1 - 24/ 44tin tuyển dụng

Việc làm Giám Đốc Tài Chính tại Tp. Hồ Chí Minh

Sắp xếp
5 giờ trước

Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư - kinh doanh công ty con tập đoàn hà đô

Công Ty Cp Tập Đoàn Hà Đô - Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

* xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, phân phối sản phẩm bất động sản của công ty; - quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước tổng giám đốc, hội đồng quản trị theo phân công của ban...

careerlink.vn
5 ngày trước

Việc làm phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư - công ty cp licogi 16

Công Ty Cp Licogi 16 - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Lập và thực hiện kế hoạch vốn - ngân sách của công ty. Quản lý danh mục đầu tư, quản lý vốn và quản trị tài chính. Xây dựng chiến lược về hoạt động tài chính, phát triển các mối quan hệ với ngân hàng,...

vieclam.tuoitre.vn
6 ngày trước

Việc làm giám đốc nhà máy - công ty cổ phần đầu tư asia dragon

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon - Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điều hành sản xuất: điều hành mọi hoạt động của nhà máy; (phòng sản xuất, kế hoạch sản xuất, cơ điện) xây dựng chiến lược sản xuất, kế hoạch sản xuất phù hợp với chiến lược công ty qua từng thời kỳ....

vieclam.tuoitre.vn
6 ngày trước

Giám đốc tài chính

Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Retail - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

* số lượng cần tuyển: 01 nhân viên * mô tả công việc: - tham mưu, giúp việc cho ban tổng giám đốc các công tác liên quan đến huy động vốn, phân bổ nguồn vốn, xây dựng quy chế tài chính và các công...

careerlink.vn
7 ngày trước

Deputy finance director | phó giám đốc tài chính ( tiếng nhật, 3000usd, dt6741)

Megaceo - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển phó giám đốc tài chính tại hồ chí minh:lập kế hoạch tài chính của công ty, triển khai và theo dõi thực hiện...

careerbuilder.vn
14 ngày trước

Giám Đốc Tài Chính

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Anh Vinh - Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

- Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và giám sát hồ sơ các gói thầu, chi phí đầu vào, hồ sơ vay ngân hàng ; - Lập báo cáo tình hình thanh toán, theo dõi công nợ nhà thầu; - Lập báo cáo tình hình bán...

timviecnhanh.com
8 ngày trước

Thư ký kiêm phó giám đốc tài chính & kế toán (deputy genneral manager)

Nidec Copal Precision Viet Nam - Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

- trợ lý cho tổng giám đốc và giám đốc tài chính trong việc tái thiết tài chính,kế toán của cty. - Quản trị ngân sách,và thu chi - cắt giảm chi phí - giám sát và điều hành nghiệp vụ kế toán - cải tiến...

careerlink.vn
9 ngày trước

Giám đốc tài chính

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ - Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

* xây dựng và quản lý phòng tài chính - xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình làm việc của phòng tài chính trình lãnh đạo phê duyệt - căn cứ theo nhu cầu thực tế hàng năm, xây dựng...

careerlink.vn
13 ngày trước

Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng (công ty thành viên)

Tập Đoàn Hưng Thịnh - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

* mô tả: - tham mưu, giúp việc cho ban tổng giám đốc các công tác liên quan đến huy động vốn, phân bổ nguồn vốn và các công việc khác liên quan đến tài chính và kế toán của công ty. - Xây dựng cơ cấu...

careerlink.vn
16 ngày trước

Việc làm giám đốc điều hành - công ty tnhh đầu tư vạn thành phát

Công Ty Tnhh Đầu Tư Vạn Thành Phát - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

1. Hoạch định Phối hợp với ban điều hành xây dựng tầm nhìn, chiến lược, giá trị cốt lõi và mục tiêu dài hạn. Điều hành các phòng ban trong công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng phòng ban. 2....

vieclam.tuoitre.vn
30 ngày trước

Giám Đốc Tài Chính

Công Ty Tnhh Miền Nhiệt Đới Nha Trang - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

A. Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và giám sát hồ sơ các gói thầu, chi phí đầu vào, hồ sơ vay ngân hàng ; b. Lập báo cáo tình hình thanh toán, theo dõi công nợ nhà thầu; c. Lập báo cáo tình hình...

timviecnhanh.com
20 ngày trước

Việc làm giám đốc kế toán tài chính (tiếng anh) - công ty tnhh speedy cash technogoly(việt nam)

Công Ty Tnhh Speedy Cash Technogolyviệt Nam - Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện nhằm phục vụ cho các hoạt động chung - Tổ chức, kiểm tra và thực hiện công tác theo định kỳ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các...

vieclam.tuoitre.vn
30+ ngày trước

Giám đốc đầu tư

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Thịnh - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

* mô tả: - tham mưu cho ban tổng giám đốc công ty hoạch định các chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quàn lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế, chính sách của nhà nước trong từng giai...

dulieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thư ký đầu tư ban tổng giám đốc

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Thịnh - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

* mô tả - soạn thảo văn bản, công văn nội bộ và đối tác; tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, thể thức văn bản của các bộ phận trước khi trình ký ban tổng giám đốc xem xét. - Lên kế hoạch làm việc của ban...

dulieuvieclam.com
15 ngày trước

Việc làm thư ký ban tổng giám đốc - công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền nam

viec-lam - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Việc làm thư ký ban tổng giám đốc - công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đất xanh miền nam

vieclam.tuoitre.vn
25 ngày trước

Phó tổng giám đốc đầu tư phát triển dự án công ty con tập đoàn hà đô tại hcm

Công Ty Cp Tập Đoàn Hà Đô - Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

* xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp thị, phân phối sản phẩm bất động sản của công ty; - theo phân công trong ban điều hành, hội đồng quản trị tổ chức, quản lý hoạt động của phòng đầu tư và phát...

careerlink.vn
25 ngày trước

Giám đốc tài chính

Công Ty Tnhh Tm Dv Saga - Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

- lập kế hoạch tài chính của công ty, triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch tài chính. - Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống quản lý tài chính, đầu tư tài chính; - phối hợp với kế toán trưởng...

careerlink.vn
18 ngày trước

Việc làm phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư - công ty cp licogi 16

viec-lam - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Việc làm phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư - công ty cp licogi 16

vieclam.tuoitre.vn
28 ngày trước

Việc làm giám đốc tài chính - công ty cổ phần khc group

Công Ty Cổ Phần Khc Group - Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

- Xây dựng, thiết lập mục tiêu, kế hoạch quản lý tài chính, tổng hợp kế hoạch kinh doanh toàn Công ty. - Lập kế hoạch tài chính công ty (tháng,quý, năm). - Phân tích, đánh giá báo cáo tài chính Công...

vieclam.tuoitre.vn
30 ngày trước

Giám đốc tài chính

Công Ty Tnhh Miền Nhiệt Đới Nha Trang - Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

- lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và giám sát hồ sơ các gói thầu, chi phí đầu vào, hồ sơ vay ngân hàng; - lập báo cáo tình hình thanh toán, theo dõi công nợ nhà thầu; - lập báo cáo tình hình bán...

careerlink.vn
28 ngày trước

Việc làm thư ký giám đốc điều hành dự án - pvinvest - công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản...

Pvinvest Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Phương - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Trợ giúp Giám đốc điều hành dự án soạn thảo, phát hành, lưu trữ các chỉ thị, thư từ, tài liệu...; Giao nhận, phân loại và lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu được gửi đến cho Giám đốc điều hành dự án xử...

vieclam.tuoitre.vn
30 ngày trước

Việc làm giám đốc đầu tư - ngân hàng tmcp phương đông - ocb

Ngân Hàng Tmcp Phương Đông Ocb - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Quản lý việc soạn thảo, ban hành các quy chế, quy định, quy trình và chính sách về hoạt động đầu tư tài chính, góp vốn, và dịch vụ tư vấn tài chính, thu xếp vốn... của OCB. - Quản lý hoạt động kinh...

vieclam.tuoitre.vn
30+ ngày trước

Giám Đốc Tài Chính

Cty Tnhh Tmsx Xnk Việt Mỹ Cosmetics - Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

- thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tài chính để huy động nguồn vốn - thiết lập & kiếm soát ngân sách - thiết lập quy chế,quy định kiểm soát tài chính, chi phí - phân tích báo cáo tài...

timviecnhanh.com
30+ ngày trước

Việc làm giám đốc cung ứng - công ty cổ phần đầu tư asia dragon

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon - Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

1. Tham mưu cho ban giám đốc trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức điều hành kho bãi trong hệ thống sản xuất kinh doanh của...

vieclam.tuoitre.vn

Trang 1 / 2

Trang kế

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Việc làm Giám Đốc Tài Chính tại Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí công việc
Địa điểm
Thời gian làm việc
Hình thức
  • Cố định (43)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Thịnh (8)