1 - 24/ 59tin tuyển dụng

Việc làm Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán tại Tp. Hồ Chí Minh

Sắp xếp
8 giờ trước

Kế toán thanh toán

Công Ty Cổ Phần Interhouse La - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ, chứng từ thu tạm ứng, thu góp vốn, thu vay lập phiếu thu, chi và định khoản kế toán. - Ghi sổ kế toán, chi tiết tiền mặt, sổ chi tiết tạm ứng, sổ chi tiết các...

careerlink.vn
11 giờ trước

Việc làm kế toán thanh toán - công ty cổ phần tập đoàn trung thủy

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Theo dõi các khoản công nợ phải trả cho nhà cung cấp. Lập danh sách khoản nợ của nhà cung cấp để sắp xếp lịch thanh toán đúng hợp đồng, đúng thời hạn. Tiếp nhận các chứng từ thanh toán và kiểm tra...

vieclam.tuoitre.vn
4 ngày trước

Kế toán thanh toán - quận 1

Công Ty Tnhh Thường Nhật Chủ Đầu Tư Saigon Water Bus - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- kiểm tra, đối chiếu các chứng từ trước khi thanh toán - cập nhật, theo dõi phiếu đề nghị thanh toán, tạm ứng - theo dõi và lên kế hoạch trả nợ cho nhà cung cấp. - Liên hệ và thực hiện thủ tục trả...

careerlink.vn
4 ngày trước

Kế toán xác nhận thanh toán

Công Ty Tnhh Vietnam Trusting Ai - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

- tiếp nhận hóa đơn từ các khách hàng, đối tác của công ty. - Kiểm tra các thông tin cần thiết trên hóa đơn (người gửi, nhận, phương thức thanh toán,...) - tham chiếu lại các thông tin trên hóa đơn...

vieclam.24h.com.vn
7 ngày trước

Việc làm hn - kế toán thanh toán - công ty cổ phần maison retail management international

Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Theo dõi, đối chiếu, thanh toán các khoản công nợ phải trả của Công ty - Thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: nhận và kiểm tra chứng từ, xem xét các đề nghị thanh toán...

vieclam.tuoitre.vn
14 ngày trước

Tuyển dụng hải phòng vị trí kế toán thanh toán cty siac

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộsiac - Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá tây nam bộ-siac là một trong những công ty cung ứng dịch vụ thẩm định giá nổi tiếng trên cả nước. Cty có quy mô hoạt động rộng lớn, có các hệ thống chi nhánh...

myjob.vn
4 ngày trước

Kế toán thanh toán (thời vụ 03 tháng)

Công Ty Cổ Phần Pacific Wood - Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- chịu sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp. - Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền. - Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp...

careerlink.vn
4 ngày trước

Hcm - kế toán thanh toán

Công Ty Tnhh Đầu Tư Cam Lâm - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- theo dõi hồ sơ thanh toán và thực hiện các thủ tục thanh toán, bảo lãnh với ngân hàng - lập danh sách khoản nợ của nhà cung cấp để sắp xếp lịch thanh toán đúng hợp đồng, đúng thời hạn - tiếp nhận...

careerlink.vn
4 ngày trước

Hcm nhân viên kế toán (mảng công nợ thanh toán)

Công Ty Cổ Phần Ba An - Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- theo dõi và thực hiện các công việc kế toán thuộc phạm vi kế toán thanh toán và công nợ phải thu khách hàng - kiểm soát chứng từ kế toán hợp lệ theo quy trình thanh toán, tạm ứng của công ty - quản...

careerlink.vn
12 ngày trước

Việc làm phú quốc kế toán thanh toán - tập đoàn long beach

Tập Đoàn Long Beach - Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Quản lý các khoản thu - Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày. - Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ...

vieclam.tuoitre.vn
4 ngày trước

Kế toán thanh toán (hợp đồng 6 tháng)

Công Ty Tnhh Kiến Vương - Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

- kiểm tra và đối chiếu lại dòng tiền đảm bảo khả năng thanh toán của công ty. - Kiểm tra, giám sát và lập chứng từ thanh toán theo kế hoạch hàng ngày. - Tổng hợp, lập và theo dõi ngân sách hàng tháng...

careerlink.vn
18 ngày trước

Việc làm kế toán công nợ/thanh toán - công ty cổ phần king food market

Công Ty Cổ Phần King Food Market - Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Kiểm soát, ghi nhận chi phí, công nợ, hàng hóa, tài sản phát sinh kịp thời, chính xác theo phân công của trưởng bộ phận. Chịu trách nhiệm quản lý, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp. Theo dõi công nợ...

vieclam.tuoitre.vn
7 ngày trước

Kế toán thanh toán

Công Ty Tnhh Cơ Hội Và Thách Thức - Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- tổng hợp báo cáo thu tiền của các kênh bán hàng. Lập báo cáo dự thu gửi sếp hàng tuần và hàng tháng. Theo dõi tiến độ và đôn đốc thu tiền. - Check số dư các tài khoản và lập báo cáo thu tiền mỗi...

careerlink.vn
8 ngày trước

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty Tnhh Handee - Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Thực hiện các công việc kế toán thanh toán tiền mặt, và thanh toán qua ngân hàng, nhận và kiểm tra hồ sơ chứng từ thanh toán theo đúng các qui định về thanh toán; - Theo dõi cập nhật các thông tin...

careerlink.vn
14 ngày trước

Kế toán thanh toán - scg logistics vietnam

Công Ty Tnhh Scg Việt Nam - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- record all red invoices in excel file and reconcile with sap and filling for audit/tax purpose - providing aging report weekly and post on kx and follow up department to keep update schedule payment...

careerlink.vn
18 ngày trước

Việc làm kế toán công nợ/ kế toán thanh toán - công ty tnhh tm - dv nvdent

Công Ty Tnhh Tm Dv Nvdent - Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

-Kế toán thanh toán hoặc kế toán công nợ

vieclam.tuoitre.vn
14 ngày trước

Kế toán thanh toán nội bộ

Công Ty Tnhh Thái Sơn Sp - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

- lên đề nghị thanh toán cho các chi phí, công nợ phát sinh (được đào tạo) - cập nhật và tổng hợp các đề nghị thanh toán đã lên - quản lý chứng từ liên quan đến các đề nghị thanh toán - các công việc...

careerlink.vn
18 ngày trước

Việc làm kế toán thanh toán - flight travel jsc

Flight Travel Jsc - Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Job summary manage all payable transactions day by day (from entry into acc system to the month end close process) check and verify proper legal documents of payments. Duties and responsibilities...

vieclam.tuoitre.vn
14 ngày trước

Nhân viên kế toán thanh toán

Công Ty Cổ Phần Aikya - Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

- lập kế hoạch thanh toán, kế hoạch thu chi cho toàn công ty - lập chứng từ thu, chi tiền mặt - báo cáo thu, chi - theo dõi, xác nhận công nợ tạm ứng của cbcnv - rút và nộp tiền tài khoản ngân hàng -...

careerlink.vn
15 ngày trước

Nhân viên kế toán công nợ phải thu - thanh toán

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Hoàng Nam - Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

- nhập sổ phụ ngân hàng - tiếp nhận đơn hàng xuất hàng, xuất hóa đơn - theo dõi công nợ phải thu tất cả khách hàng - lập phiếu chi thanh toán, tạm ứng đã duyệt - hạch toán các hóa đơn vào phần mềm...

careerlink.vn
17 ngày trước

Hcm nhân viên kế toán ( thanh toán )

Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm - Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- kiểm tra tính hợp lý, hơp lệ của chứng từ. Báo cáo kịp thời lên cấp trên những vấn đề tồn đọng, có rủi ro; - phân tích và kiểm soát mức độ biến động của chi phí; - lập kế hoạch thanh toán và kiểm...

careerlink.vn
24 ngày trước

Việc làm kế toán thanh toán - công ty cp tam hợp investment

Công Ty Cp Tam Hợp Investment - Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Theo dõi các khoản thu - hach toán vào phần mềm doanh thu hàng ngày - theo dõi và nhập quỹ và tiền gửi ngân hàng. - Quản lý các khoản thu. Quản lý theo dõi các khoản chi - lập kế hoạch thanh toán hàng...

vieclam.tuoitre.vn
17 ngày trước

Hcm - nhân viên kế toán thanh toán

Cmc Telecom Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Triển Vọng Nhất - Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

- thực hiện và kiểm soát chứng từ tạm ứng/ thanh toán đúng quy định của công ty và đúng luật của nhà nước ban hành; - quản lý, theo dõi chính xác công nợ và đề xuất biện pháp xử lý công nợ khó đòi; -...

careerlink.vn
25 ngày trước

Việc làm chuyên viên kế toán thanh toán - công ty tài chính cổ phần xi măng

Công Ty Tài Chính Cổ Phần Xi Măng - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

1. Lập hồ sơ thanh toán, kiểm tra, xử lý hồ sơ để đảm bảo tính pháp lý của bộ hồ sơ thanh toán cũng như đảm bảo công tác thanh toán được thực hiện chính xác, kịp thời. 2. Thực hiện chức năng thanh...

vieclam.tuoitre.vn

Trang 1 / 3

Trang kế

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Việc làm Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán tại Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí công việc
Thời gian làm việc
Hình thức
  • Cố định (59)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng (5)