Việc làm Quản Lý Kho Hàng tại Tp. Hồ Chí Minh

1 - 24/ 24tin tuyển dụng

Vĩnh cửu - đồng nai quản lý kho cho cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

19/10/2019

- kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho. - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp. - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ. - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

careerlink.vn

Lê văn thọ, gò vấp nhân viên quản lý kho - cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

19/10/2019

* mô tả công việc : - kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho. - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp. - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ. - Chi tiết công việc sẽ được trao...

careerlink.vn

Trảng dài, biên hòa, đồng nai quản lý kho cho cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

17/10/2019

- kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho - sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp - kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ - chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

careerlink.vn

Quản lý kho hàng hóa

Tổng Công Ty Ancoop - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

02/10/2019

Quản lý kho hàng hóa cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động lành nghề chi tiết công việc theo dõi, cập nhật số liệu xuất - nhập - tồn trên phần mềm quản lý kho hàng hóa. Xuất hàng cho nhân...

trieuvieclam.com

Tt. Long thành, đồng nai quản lý kho cho cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

16/10/2019

- kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho - sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp - kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ - chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

careerlink.vn

Bình long - tân phú quản lý kho cho cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

27/09/2019

- Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho. - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp. - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ. - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

dulieuvieclam.com

Vĩnh lộc a, bình chánh nhân viên quản lý kho - cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

27/09/2019

- Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho. - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp. - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ. - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

dulieuvieclam.com

Tp long khánh, đồng nai quản lý kho cho cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

05/10/2019

- Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho. - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp. - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ. - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

careerlink.vn

Tháp mười - đồng tháp quản lý kho đtdđ/ laptop cho cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cp Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

05/10/2019

- Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

careerlink.vn

Thủ đức - tp.Hcm quản lý kho đtdđ/laptop cho cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

05/10/2019

- Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

careerlink.vn

Việc làm phó giám đốc quản lý vận hành kho quỹ - kvh - msb - ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt...

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam Msb - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

20/09/2019

1. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác vận hành kho quỹ tập trung tại địa bàn được phân công. Tổ chức quản lý các hoạt động của kho quỹ tập trung, đảm bảo an toàn quỹ tiền mặt, vàng, tài sản đảm bảo,...

vieclam.tuoitre.vn

Thủ đức - tp.Hcm quản lý kho đtdđ/laptop cho cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

27/09/2019

- Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

dulieuvieclam.com

Quản lý kho hàng

Công Ty Tnhh Zioncomvietnam - Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

07/09/2019

Quản lý kho hàng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc - tổ chức và quản lý hàng hóa khoa học và chính xác. - Quản lý, sắp xếp và điều phối công việc cho...

trieuvieclam.com

Bình chiểu, thủ đức nhân viên quản lý kho - cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

17/08/2019

* mô tả công việc : - kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho. - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp. - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ. - Chi tiết công việc sẽ được trao...

dulieuvieclam.com

Lê văn thọ, gò vấp nhân viên quản lý kho - cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

17/08/2019

* mô tả công việc : - kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho. - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp. - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ. - Chi tiết công việc sẽ được trao...

dulieuvieclam.com

Dương bá trạc, quận 8 nhân viên quản lý kho - cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

17/08/2019

* mô tả công việc : - kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho. - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp. - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ. - Chi tiết công việc sẽ được trao...

dulieuvieclam.com

Việc làm chuyên viên/nhân viên quản lý nghiệp vụ kho quỹ (khối vận hành & dịch vụ khách hàng - hội sở tp...

Abbank Ngân Hàng Tmcp An Bình - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

25/07/2019

Xây dựng quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp thắc mắc, ban hành mẫu biểu cho các hoạt động nghiệp vụ ngân quỹ tại ĐVKD Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các quy định về an toàn kho quỹ...

vieclam.tuoitre.vn

Thủ đức - tp.Hcm quản lý kho đtdđ/laptop cho cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

11/08/2019

- Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

dulieuvieclam.com

Tuyển kế toán tổng hợp, kế toán bàn hàng, quản lý kho, thiết kế, Q. 3

viec-lam - Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

28/09/2019

Cty hương trangcần tuyển nhân sự các vị trí sau:1/ kế toán tổng hợp: 01 (nữ)công việc: báo giá, lên hợp đồng, theo dõi hàng hoá, đối chiếu công nợ, thu hồi công nợ2/ kế toán bàn hàng: 02 (nam/nữ)công...

muaban.net

Phan văn hớn-hóc môn nhân viên quản lý kho- cửa hàng sắp khai trương

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

11/08/2019

- Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho - Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp - Kiểm kê hàng hóa trong kho định kỳ - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng...

dulieuvieclam.com

Quản lý việc xuất nhập hàng hóa trong kho theo đúng chứng từ.

viec-lam - Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

25/09/2019

Quản lý việc xuất nhập hàng hóa trong kho theo đúng chứng từ. Làm giờ hành chính ( cn nghỉ) Sáng: 8h - 11h30 Chiều : 13h - 16h30Lương : 7-8 tr phụ cấp. Công việc. Quản lý xuất nhập tồn hàng ngày, ghi...

muaban.net

Tuyển kế toán tổng hợp, bán hàng, quản lý kho, thiết kế, tại Quận 1

viec-lam - Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

05/09/2019

Cần tuyển nhân sự các vị trí sau:1/ kế toán tổng hợp: 01, nữcông việc: báo giá, lên hợp đồng, theo dõi hàng hoá, đối chiếu công nợ, thu hồi công nợ2/ kế toán bán hàng: 02, nam/nữcông việc: khai thác,...

muaban.net

Tuyển nhân viên giao hàng, phụ việc quản lý kho làm tại Bình Chánh

viec-lam - Tp. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ

28/08/2019

Công ty xnk lê vinhthông báo tuyển dụng:1/. Nhân viên giao hàng (số lượng: 02 - nam )- giao hàng bằng xe gắn máy tại tp.Hcm - hình thức làm việc: giờ hành chính.- Tổng thu nhập >10tr đồng/tháng (bao...

muaban.net

Tuyển 1 quản lý 2 bán hàng 1 thủ kho

viec-lam - Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

21/08/2019

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp :cơ hội thăng tiến trong công việc :cần tuyển :1 quản lý 1 thủ kho 2 bán hàng thời gian làm việc :sáng :7h30 - 11h30chiều :13h -17hthu nhập :4 tiếng :3.500.0008...

muaban.net

Trang 1 / 1

Tạo thông báo

Nhận danh sách quảng cáo mới nhất cho Việc làm Quản Lý Kho Hàng tại Tp. Hồ Chí Minh

Nhận thông báo miễn phí qua email khi có rao vặt mới

Sắp xếp
Vị trí công việc
Địa điểm
Thời gian làm việc
Hình thức
  • Cố định (22)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt (15)