1 - 24/ 27tin tuyển dụng

Việc làm Thợ Sơn tại Nam Từ Liêm

Sắp xếp
20 ngày trước

Tuyển thợ chính và thợ phụ sơn tĩnh điện

Công Ty Tnhh Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô tả công việc Sơn tĩnh điện lên các bề mặt nhựa, linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc Thợ phụ trong xưởng cơ khí, giúp việc về hàn, mài, đột, chấn, cắt. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của...

vieclam.nld.com.vn
20 ngày trước

Thợ sơn tĩnh điện

Công Ty Tnhh Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô tả công việc Sơn tĩnh điện lên các bề mặt nhựa, linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc Thợ phụ trong xưởng cơ khí, giúp việc về hàn, mài, đột, chấn, cắt. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của...

vieclam.nld.com.vn
30+ ngày trước

Thợ sơn pu cần tìm lao động

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ sơn pu cần tìm lao động cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc công việc chủ yếu: sơn bề mặt nội thất đồ gỗ thực hiện công việc khác theo yêu cầu quyền lợi...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Cần gấp thợ sơn pu. Đi làm luôn, có ăn ở

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần gấp thợ sơn pu. Đi làm luôn, có ăn ở cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc có kinh nghiệm về sơn pu, chuyên sơn giá kệ quảng cáo( làm cho công ty quảng cáo)...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ chính và phụ sơn tĩnh điện

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ chính và phụ sơn tĩnh điện cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc sơn tĩnh điện lên các bề mặt nhựa, linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc thợ phụ trong xưởng...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển thợ sơn pu

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tuyển thợ sơn pu cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc sơn pu cho gỗ công nghiệp tại xưởng quyền lợi - lương: 6 8 tr/tháng - có chỗ ăn ở cho thợ có nhu cầu.(chỗ...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ sơn pu

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ sơn pu cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc sơn p.U cho gỗ công nghiệp tại xưởng quyền lợi -lương:300 - 350k/ ngày ,1 tháng làm 26 công - có chỗ ăn ở cho...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ sơn pu

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ sơn pu cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn đồ gỗ công nghiêp giá kệ quảng cáo. Quyền lợi lương cơ bản 300 400k ,nuôi ăn ở toàn bộ,tháng làm 26...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ sơn pu gỗ công nghiệp

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ sơn pu gỗ công nghiệp cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn pu cho đồ gỗ công nghiệp quyền lợi lương cơ bản 300 380k ,nuôi ăn ở toàn bộ,tháng làm...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ sơn pu cho gỗ công nghiệp

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ sơn pu cho gỗ công nghiệp cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn đồ gỗ công nghiêp, giá kệ quảng cáo. Quyền lợi lương cơ bản 300 400k ,nuôi ăn ở...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển thợ sơn pu gỗ công nghiệp

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tuyển thợ sơn pu gỗ công nghiệp cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn đồ gỗ công nghiêp giá kệ quảng cáo. Quyền lợi lương cơ bản 300 400k ,nuôi ăn ở...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển thợ sơn pu

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tuyển thợ sơn pu cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn đồ gỗ công nghiêp giá kệ quảng cáo. Quyền lợi lương cơ bản 300 400k ,nuôi ăn ở toàn bộ,tháng...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển thợ sơn pu

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tuyển thợ sơn pu cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn pu cho đồ gỗ công nghiệp, giá kệ quảng cáo quyền lợi lương cơ bản 300 400k ,nuôi ăn ở toàn bộ...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ sơn pu cho gỗ công nghiệp

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ sơn pu cho gỗ công nghiệp cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn đồ gỗ công nghiệp, giá kệ quảng cáo quyền lợi lương cơ bản 300 400k ,nuôi ăn ở...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Cần thợ sơn pu cho gỗ công nghiệp

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần thợ sơn pu cho gỗ công nghiệp cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn đồ gỗ công nghiệp như giá kệ quảng cáo, tủ bếp,.... Quyền lợi lương cơ bản 300...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển thợ sơn pu gỗ công nghiệp

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tuyển thợ sơn pu gỗ công nghiệp cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn các loại đồ gỗ, ván gỗ công nghiệp quyền lợi lương cơ bản từ 300 - 400k/ ngày,...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ sơn pu cho các dồ gỗ công nghiệp

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ sơn pu cho các dồ gỗ công nghiệp cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn đồ gỗ công nghiêp,giá kệ quảng cáo quyền lợi lương cơ bản 300 400k ,nuôi ăn...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Cần thợ sơn pu có tay nghề

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần thợ sơn pu có tay nghề cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc tuyển thợ sơn có tay nghề sơn pu cho gỗ công nghiệp quyền lợi lương thợ 8 - 10 tr/tháng được bao...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển thợ sơn pu

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tuyển thợ sơn pu cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn đồ gỗ công nghiệp giá kệ quảng cáo quyền lợi lương 7 - 13tr/tháng. Tăng hệ số lương nếu làm tốt...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ sơn pu cần tuyển dụng thêm

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ sơn pu cần tuyển dụng thêm cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn đồ gỗ theo yêu cầu quyền lợi lương thợ: 6 - 9tr/tháng. Lương theo tay nghề thợ...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ sơn gỗ làm việc trong xưởng

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ sơn gỗ làm việc trong xưởng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sơn gỗ, đồ nội thất để hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu: giường, tủ quần áo, ghế,...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển thợ chính và thợ phụ sơn tĩnh điện

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tuyển thợ chính và thợ phụ sơn tĩnh điện cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc sơn tĩnh điện lên các bề mặt nhựa, linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc thợ phụ...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Thợ chính và thợ phụ sơn tĩnh điện

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thợ chính và thợ phụ sơn tĩnh điện cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc sơn tĩnh điện lên các bề mặt nhựa, linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc thợ phụ trong...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Cần tuyển thợ sơn nước sắt mỹ thuật

Công Ty Bình Minh - Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cần tuyển thợ sơn nước sắt mỹ thuật cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc chuyên sử dụng máy phun sơn, sơn sắt mỹ thuật thực hiện một số công việc khác theo yêu...

trieuvieclam.com

Trang 1 / 2

Trang kế

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Việc làm Thợ Sơn tại Nam Từ Liêm

Vị trí công việc
Địa điểm
Thời gian làm việc
Hình thức
  • Cố định (26)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Bình Minh (26)