1 - 15/ 15tin tuyển dụng

Tìm việc làm tại Nghĩa Đàn

Sắp xếp
30+ ngày trước

Công nhân lao động phổ thông

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Hưng Nghĩa, Nghĩa Đàn

Tập đoàn th nơi niềm tin làm nên sự nghiệpcon người là vốn quí, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình xây dựng một công ty cũng...

myjob.vn
30+ ngày trước

Kiểm soát viên

Công Ty Cp Thực Phẩm Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Th group được thành lập dưới sự tư vấn tài chính của ngân hàng tmcp bắc á. Ngân hàng được thành lập từ năm 1994 tại tỉnh nghệ an, việt nam. Ngoài các lĩnh vực ngân hàng và tư vấn tài chính, bắc á bank...

myjob.vn
30+ ngày trước

Trưởng phòng động lực

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Công ty cổ phần sữa th - tập đoàn th: nơi niềm tin làm nên sự nghiệpcon người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình...

myjob.vn
30+ ngày trước

Tổ trưởng động lực

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Con người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình xây dựng một công ty cũng không nằm ngoài chân lý này. Công ty cổ...

myjob.vn
30+ ngày trước

Nhân viên vận hành máy de

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Con người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình xây dựng một công ty cũng không nằm ngoài chân lý này. Công ty cổ...

myjob.vn
30+ ngày trước

Trưởng phòng bảo trì

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Công ty cổ phần sữa th - tập đoàn th: nơi niềm tin làm nên sự nghiệpcon người là vốn qúy là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình...

myjob.vn
30+ ngày trước

Kỹ thuật viên vận hành máy chiết

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Hưng Nghĩa, Nghĩa Đàn

Công ty cổ phần sữa th - tập đoàn th: nơi niềm tin làm nên sự nghiệpcon người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình...

myjob.vn
30+ ngày trước

Kỹ thuật viên vận hành uht

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Hưng Nghĩa, Nghĩa Đàn

Công ty cổ phần sữa th - tập đoàn th: nơi niềm tin làm nên sự nghiệpcon người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình...

myjob.vn
30+ ngày trước

Nhân viên it

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Công ty cổ phần sữa th - tập đoàn th: nơi niềm tin làm nên sự nghiệp con người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá...

myjob.vn
30+ ngày trước

Kỹ thuật viên vận hành máy chiết

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Con người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình xây dựng một công ty cũng không nằm ngoài chân lý này. Công ty cổ...

myjob.vn
30+ ngày trước

Kỹ thuật viên vận hành máy chiết

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Công ty cổ phần sữa th - tập đoàn th: nơi niềm tin làm nên sự nghiệp con người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá...

myjob.vn
30+ ngày trước

Trưởng ca sản xuất

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Công ty cổ phần sữa th - tập đoàn th: nơi niềm tin làm nên sự nghiệp con người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá...

myjob.vn
30+ ngày trước

Tổ trưởng chế biến, Tổ trưởng chiết rót

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Công ty cổ phần sữa th - tập đoàn th: nơi niềm tin làm nên sự nghiệp con người là vốn quí, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá...

myjob.vn
30+ ngày trước

Chuyên viên iso

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Con người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình xây dựng một công ty cũng không nằm ngoài chân lý này. Công ty cổ...

myjob.vn
30+ ngày trước

Tổ trưởng sản xuất

Công Ty Cổ Phần Sữa Th - Nghĩa Đàn, Nghệ An

Con người là vốn qúy, là chủ thể xã hội, đồng thời là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình xây dựng một công ty cũng không nằm ngoài chân lý này. Công ty cổ...

myjob.vn

Trang 1 / 1

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Tìm việc làm tại Nghĩa Đàn

Bạn có thể thay đổi chế độ nhận thông báo bất cứ lúc nào.
Vị trí công việc
Địa điểm
Thời gian làm việc
Hình thức
  • Cố định (11)
Nhà tuyển dụng
  • Công Ty Cổ Phần Sữa Th (14)