1 - 1/ 1tin tuyển dụng

Tuyển giao dịch viên viettel tại Đà Nẵng

Sắp xếp
30+ ngày trước

Tuyển nhân viên tư vấn dịch vụ cố định vietel

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên tư vấn dịch vụ cố định vietel cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động lành nghề chi tiết công việc nhân viên tư vấn dịch vụ cố định viettel *mô tả công việc - trực tổng đài...

trieuvieclam.com
Rao vặt trả về cho tìm kiếm mở rộng hơn:
30+ ngày trước

Nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động lành nghề chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel - chăm sóc,...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động lành nghề chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel - chăm sóc,...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chuyên viên tư vấn viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel -...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng *mô tả công việc - trực tổng đài...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển nhân viên cskh viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên cskh viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng viettel *mô tả công việc - trực tổng đài chăm...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng *mô tả công việc - trực...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển nhân viên cskh viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên cskh viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel - chăm...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel - chăm sóc,...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel - chăm sóc,...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel - chăm sóc...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc nhân viên tư v ấn viettel tại đà nẵng *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc tuyển nhân viên tư vấn viettel tại đà nẵng *mô tả công việc - trực tổng...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển nhân viên cskh viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên cskh viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel -...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển nhân viên cho mạng viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên cho mạng viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng *mô tả công việc - trực...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn tổng đài viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chuyên viên tư vấn tổng đài viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng *mô tả công việc - trực tổng...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn tổng đài viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chuyên viên tư vấn tổng đài viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng *mô tả công việc - trực...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên tư vấn tổng đài viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chuyên viên tư vấn tổng đài viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng viettel tại đà nẵng *mô tả công...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên chăm sóc khách hàng viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhân viên chăm sóc khách hàng viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Chuyên viên cskh tổng đài viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chuyên viên cskh tổng đài viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp chi tiết công việc tuyển nhân viên tổng đài viettel tại đà nẵng *mô tả công việc - trực...

trieuvieclam.com
30+ ngày trước

Nhân viên trực tổng đài viettel tại đà nẵng

Công Ty Cp Truyền Thông Kim Cương - Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhân viên trực tổng đài viettel tại đà nẵng cấp bậc nhân viên chính thức đối tượng lao động phổ thông chi tiết công việc *mô tả công việc - trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động viettel -...

trieuvieclam.com

Trang 1 / 1

Không tìm thấy rao vặt phù hợp?

Nhận thông báo về Tuyển giao dịch viên viettel tại Đà Nẵng

Địa điểm
  • Nam Trung Bộ
  • Đà Nẵng