SINGAPORE / HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 15 tháng 11 năm 2019 – Regulation Asia đã tổ chức lễ trao giải thưởng thường niên lần thứ hai vào ngày 13 tháng 11 tại Khách sạn Zafferano ở Singapore để công bố những đơn vị đoạt “Giải thưởng Regulation Asia xuất sắc 2019” (Regulation Asia Awards for Excellence 2019).

Chương trình Giải thưởng hàng năm có mục đích công nhận các công ty công nghệ, công ty tư vấn, công ty pháp lý và các sàn giao dịch đã giúp định hình bức tranh toàn cảnh trong lĩnh vực pháp lý ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong năm qua. Các công ty (là ứng viên cho giải thưởng) đã được yêu cầu đệ trình bằng văn bản để giới thiệu những thắng lợi của khách hàng, công nghệ mới, các dự án và giải pháp cụ thể được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu quy định về pháp lý luôn có sự thay đổi.

Nhóm biên tập của Regulation Asia được giao nhiệm vụ đánh giá hơn 100 hồ sơ dự thi, trong khi hội đồng bên ngoài gồm 10 giám khảo bao gồm các chuyên gia về vấn đề được giao nhiệm vụ quyết định người chiến thắng trong mỗi hạng mục, dựa trên hồ sơ đã nộp, dữ liệu phỏng vấn và các tài liệu hỗ trợ khác được thu thập bởi nhóm biên tập.

Những đơn vị chiến thắng trong các hạng mục Giải thưởng Công nghiệp là SGX (Sàn giao dịch Singapore), là sàn giao dịch của năm; PwC là Công ty tư vấn của năm; Herbert Smith Freehills là Công ty luật của năm; Moody’s Analytics là Nhà cung cấp dữ liệu của năm; the Depository Trust and Clearing Corporation – DTCC (Công ty Lưu ký chứng khoán và thanh toán) là cơ sở hạ tầng thị trường của năm và ACAM là nhà đào tạo tuân thủ của năm.

Trong các hạng mục Giải pháp tốt nhất, những đơn vị chiến thắng bao gồm AxiomSL, IHS Markit, SmartStream Technologies, Fenergo, SWIFT, NICE Actifying, KPMG, Appway, Moody Analytics, NeoXam, Dow Jones Risk & Compliance, Refinitiv, the International Swaps and Derivatives Association – ISDA (Hiệp hội các dịch vụ hoán đổi và các sản phẩm phái sinh quốc tế) và
Starling Trust Sciences.

Trong các hạng mục Giải thưởng Regtech (Công nghệ điều tiết là công nghệ mới sử dụng công nghệ thông tin để tăng cường các quy trình pháp lý), các công ty được công nhận bao gồm AxiomSL, Finastra, Kaizen Reporting, NICE Actifying và bộ phận hợp tác giữa Gekko Lab và HKEX (Hong Kong Exchanges & Clearing Limited).

Một hạng mục Dự án nổi bật cũng được công nhận thực hiện xung quanh các quy định cụ thể hoặc các yêu cầu quy định. Những đơn vị chiến thắng bao gồm Acies, IHS Markit, Bearpoint, TriOptima và ISDA.

Synpulse Management Consulting, Wolters Kluwer, Broadridge, Ascent Regtech, Encompass, SIX, Exiger, TriOptima, Tookitaki và Audeamus Risk cũng được công nhận vì đã đáp ứng các yêu cầu quy định thay đổi nhanh chóng.

Năm công ty giai đoạn đầu cũng được công nhận là đơn vị tiên phong trong các công nghệ tiên tiến trong một danh mục gọi là “Ones to Watch”. Đó là LeapXpert, Emotics, Swartz, Binnersley & Associates, Wealth Dynamix và Fortia Financial Services.

Ông Brad Maclean, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của Regulation Asia cho biết: “Môi trường pháp lý tiếp tục phát triển, với trọng tâm lớn hơn – ngoài việc thực hiện – còn hướng tới đảm bảo và thực thi có chất lượng. Rõ ràng là châu Á đang bắt đầu đóng vai trò lãnh đạo lớn hơn để xác định chương trình nghị sự và công nghệ sẽ đóng vai trò như thế nào để giúp các công ty đáp ứng cả các quy định mới và quy định hiện hành. Những giải thưởng này ghi nhận sự xuất sắc liên tục của các tổ chức, cơ sở hạ tầng thị trường, các công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ trên toàn khu vực trong công việc của họ để tuân thủ các quy tắc luôn thay đổi và ngày càng phức tạp”.

Hơn 140 đại diện đến từ 60 công ty đã tham dự buổi lễ trao giải thưởng, bao gồm cả những đơn vị đoạt giải thưởng, khách hàng của họ và các đối tác có liên quan.

Danh sách đầy đủ của người chiến thắng, bấm vào đây.

Thông tin về Giải thưởng Regulation Asia xuất sắc 2019

Giả thưởng công nhận các công ty công nghệ, công ty tư vấn, công ty pháp lý và các sàn giao dịch đã giúp định hình bức tranh toàn cảnh trong lĩnh vực pháp lý ở châu Á – Thái Bình Dương, cũng như các dự án công nghệ nổi bật ở cả thị trường trưởng thành và mới nổi của các công ty công nghệ lớn và các công ty khởi nghiệp (startup) sáng tạo giúp đáp ứng các yêu cầu của cơ sở hạ tầng pháp lý cụ thể.

Để biết danh sách đầy đủ những người chiến thắng giải thưởng, hãy truy cập www.regulationasia.com/awards.

Thông tin về Regulation Asia

Regulation Asia là công ty nguồn hàng đầu cung cấp thông tin tình báo phục vụ công việc điều tiết về mặt pháp lý cho thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ năm 2013, đối tượng và cơ sở đăng ký của Regulation Asia đã phát triển bao gồm các cơ quan quản lý, sàn giao dịch, ngân hàng, các nhà quản lý tài sản và nhà cung cấp dịch vụ, cho phép Regulation Asia đóng vai trò chính trong chương trình nghị sự về mặt điều tiết pháp lý.

Hãy truy cập website: www.regulationasia.com hoặc kết nối qua LinkedIn hoặc Twitter.

Giang Tran