RIM mới đây đã gửi một thông báo đến các nhà phát triển ứng dụng dành cho hệ điều hành BlackBerry. Trong thông báo này RIM đã công bố một số các thay đổi trên kho ứng dụng BlackBerry App World.

Chẳng hạn, danh mục các ứng dụng liên quan đến âm nhạc Music Creation sẽ có thêm một số ứng dụng như Pace Maker.

RIM cũng sẽ loại bỏ một số lượng lớn các ứng dụng chuyên dành cho trẻ em vì số lượng các ứng dụng loại này (chủ yếu dành cho máy tính bảng BlackBerry PlayBook) đã tăng quá nhanh.

Trong thông báo, RIM cũng khuyến khích các đối tác phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng phiên bản hệ điều hành BlackBerry 10 Alpha Developer mới./.