Knoppert cho biết, con cá mập chỉ cách những người lướt sóng khoảng gần 10m. (Nguồn: Caters News)
Có ít nhất hai con cá mập bơi gần đó. (Nguồn: Caters News)
Rất may không ai bị thương trong vụ việc trên. (Nguồn: Caters News)
Những con cá mập bơi cách bờ khoảng 25m. (Nguồn: Caters News)
Những người lướt sóng thở phào khi kịp bơi vào bờ. (Nguồn: Caters News)