Tổng thống Rwanda Paul Kagame. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thời gian tại nhiệm của Tổng thống đương nhiệm Rwanda Paul Kagame có khả năng kéo dài đến năm 2034 theo Hiến pháp sửa đổi của nước này chính thức có hiệu lực từ ngày 25/12.

Hiến pháp sửa đổi của Rwanda giảm nhiệm kỳ tổng thống từ 7 năm xuống còn 5 năm và người đứng đầu nhà nước chỉ được đảm nhiệm hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Tuy nhiên, trường hợp của đương kim Tổng thống Kagame là ngoại lệ. Hiến pháp sửa đổi cho phép ông Kagame khi hết nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2017 có thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba kéo dài 7 năm, và kết thúc nhiệm kỳ này cũng là thời điểm các quy định mới của Hiến pháp có hiệu lực.

Tiếp đó, ông lại có thể tranh cử thêm hai nhiệm kỳ 5 năm, và như vậy ông có thể nắm quyền lãnh đạo đến năm 2034.

Văn kiện này mới đây đã được đưa ra trưng cầu ý dân và đã nhận được 98,4% phiếu ủng hộ và 1,6% phiếu phản đối.

Ông Kagame, 58 tuổi, giữ chức Tổng thống Rwanda từ năm 2000, nhưng trên thực tế đã nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1994 sau khi lực lượng nổi dậy Mặt trận Yêu nước Rwanda của người Tutsi do ông đứng đầu lật đổ chính quyền của người Hutu, chấm dứt nạn diệt chủng nhằm vào người Tutsi ở quốc gia nằm ở Trung Phi này./.