Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Cục thuế, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh truy thu hơn 2.479 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)./.