Trụ sở chính của Sacombank. (Nguồn: Sacombank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa bất ngờ phát đi thông báo không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/5 như dự kiến.

Nội dung bản thông báo cho biết, do công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và một số tài liệu Đại hội chưa hoàn tất nên Sacombank không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015-2016 vào ngày 26/5.

Cũng theo Sacombank, hiện nay, đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt ngày 22/5 nên Báo cáo tài chính được kiểm toán cùng các tài liệu Đại hội và danh sách nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đang được khẩn trương hoàn tất.

Sacombank cho biết, dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015-2016 vào ngày 30/6.

Trước đó, Sacombank đã lên kế hoạch đại hội cổ đông vào ngày 28/4. Tuy nhiên, với lý do công tác chuẩn bị về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2010 và một số nội dung tài liệu phục vụ đại hội chưa hoàn tất, nên tại phiên họp ngày 20/4 vừa qua, Hội đồng Quản trị Sacombank đã thống nhất tạm hoãn thời gian đại hội./.