Giao dịch tại Sacombank. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/5, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cho biết đã triệu tập Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến vào cuối tháng Sáu.

Cụ thể, theo nội dung thông báo, ngày 11/6 là ngày cuối cùng để ngân hàng này chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường là ngày 30/6.

Mục đích của Đại hội là thông qua phương án sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (Southernbank) vào Sacombank và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Sacombank cũng cho biết Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận sáp nhập Sacombank-SouthernBank. Như vậy, trong thời gian sắp tới, SouthernBank cũng sẽ phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua đề án chi tiết về thương vụ này.

Tước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Sacombank, Đại hội cũng thông qua việc tái xác nhận chủ trương sáp nhập Southernbank vào Sacombank và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu xây dựng đề án khả thi và thực hiện các thủ tục cần thiết để sáp nhập theo quy định trong năm 2015.

Lãnh đạo Sacombank chia sẻ, thương vụ sáp nhập thành công sẽ giúp Sacombank sở hữu hệ thống chi nhánh gần 500 điểm giao dịch (của Phương Nam hơn 140 điểm, Sacombank hơn 320 điểm) cùng hơn 4.000 nhân viên SouthernBank đã được đào tạo.

Năm 2015, Sacombank dự kiến tổng tài sản đạt 214.550 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2014; vốn chủ sở hữu đạt 19.900 tỷ đồng, tăng 12% (trong đó vốn điều lệ là 14.853 tỷ đồng, tăng 19,5%); tổng nguồn vốn huy động đạt 191.200 tỷ đồng, tăng 14% (trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 187.500 tỷ đồng, tăng 15%); tổng dư nợ tín dụng đạt 144.900 tỷ đồng, tăng 11% (trong đó cho vay khách hàng đạt 141.000 tỷ đồng, tăng 13%).

Ngân hàng này cũng đặt ra lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 5,2% so năm 2014; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt trên 9%; tỷ lệ nợ xấu không quá 2,5% và tỷ lệ phân phối cổ tức từ 8-10% vốn cổ phần./.