Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ghi nhận 372/379 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính quý 1.

Theo số liệu thống kê từ các báo cáo tài chính quý, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX là 2.867 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 319 doanh nghiệp niêm yết (86%) có kết quả hoạt động kinh doanh lãi với tổng giá trị lãi đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 50 doanh nghiệp (14%) có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 193 tỷ đồng, tăng 67,97% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 104 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 949 tỷ đồng, chiếm 31% tổng giá trị lãi.

Ngành tài chính đứng thứ hai, với 25 doanh nghiệp kinh doanh lãi 898 tỷ đồng chiếm 29,3% tổng giá trị lãi, tiếp đến là ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống có 43 doanh nghiệp lãi 467 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng giá trị lãi.

Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành công nghiệp cũng là ngành chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 12 doanh nghiệp và giá trị lỗ 65 tỷ đồng. Tiếp đến là doanh nghiệp thuộc ngành khai khoáng và dầu khí và ngành xây dựng với giá trị lỗ lần lượt là 59 tỷ đồng và 28 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, tính đến hết kỳ hạn công bố đã có 58/76 công ty đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn đã công bố thông tin báo cáo tài chính.

Căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính công bố, tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty đại chúng quy mô lớn là 1,097 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, 43 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi, với tổng giá trị lãi đạt 1,270 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước đồng thời 9 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 173 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước./.