Hội nghị “Tổng kết tình hình nuôi tôm nước lợ năm 2010 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2011” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức đã diễn ra ngày 19/1.

Theo dự kiến, trong năm 2011, diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước sẽ đạt 640.000ha, sản lượng đạt 460.000 tấn, trong đó sản lượng tôm sú đạt 320.000ha và tôm chân trắng đạt 140.000ha.

Cả nước phấn đấu 50% cơ sở nuôi tôm đánh số, thực hiện truy xuất nguồn gốc và 70% diện tích nuôi thực hiện nuôi có điều kiện và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để đạt được kế hoạch sản xuất tôm năm 2011, Tổng cục Thủy sản chỉ đạo, các địa phương tăng cường kiểm tra các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chất lượng thức ăn và con giống.

Trung tâm Khuyến ngư các tỉnh tập huấn cho người nuôi kỹ thuật chăm sóc, xử lý môi trường khi mưa lũ, nắng nóng kéo dài, xử lý môi trường sau khi mưa, bão và kỹ thuật thu hoạch, bảo quản sản phẩm.

Trong năm 2010 mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng người nuôi tôm trong nước vẫn thu được lợi nhuận, sản xuất và tiêu thụ tôm vẫn thu được kết quả khả quan.

Diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước trong năm 2010 đạt trên 639.000ha, sản lượng đạt gần 470.000 tấn. Sản xuất tôm giống tuy còn nhiều bất cập nhưng nhìn chung chất lượng giống tôm nước lợ trong năm 2010 được kiểm soát chặt chẽ, sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng đạt 43 tỷ con, cung cấp tại chỗ ở các tỉnh có điều kiện tự nhiên, môi trường phù hợp.

Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2010 diện tích nuôi tôm nước lợ trong cả nước bị thiệt hai hơn 60.000ha, trong đó diện tích tôm bị bệnh là 26.000ha chiếm hơn 4% diện tích nuôi cả nước.

Bên cạnh thiệt hại về dịch bệnh, người nuôi tôm còn đối diện với không ít khó khăn do giá thức ăn thủy sản liên lục tăng./.