San pham chung quyen co bao dam se len san HoSE vao cuoi quy 1 hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Tài chính Tiến Dũng phát biểu tại Lễ cồng đầu năm 2018. (Ảnh: HNX)

“Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sẽ đưa vào giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vào cuối quý 1 và sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ sẽ được triển khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong quý 3.”

[Đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2018]

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nêu rõ tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm.

Đạt chỉ tiêu cho năm 2020

Năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc cả về chất và lượng. Nhiều doanh nghiệp lớn, có chất lượng niêm yết trên thị trường. Theo đó, thị trường cổ phiếu đã đạt quy mô trên 78% GDP/năm 2016, bằng 70,2% GDP/năm 2017 và cơ bản đã đạt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra cho năm 2020.

Về hoạt động tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thành Long Hội đồng quản trị HNX cho biết, thị trường trái phiếu phát triển mạnh và ổn định. Năm 2017, Sở đã tổ chức đấu thầu và huy động hơn 194.000 tỷ đồng trái phiếu.

Riêng, Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 159.000 tỷ đồng. Đáng nói,  kỳ hạn trái phiếu Chính phủ có xu hướng kéo dài, bình quân ở mức 12,75 năm và tăng 4 năm so với bình quân/ năm 2016.

Bên cạnh đó, giá trị giao dịch bình quân đạt gần 9.000 tỷ đồng/phiên, tăng 40% so với năm 2016.

San pham chung quyen co bao dam se len san HoSE vao cuoi quy 1 hinh anh 2Bộ trưởng Bộ Tài chính Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2018. (Ảnh: HNX)

Điểm nhấn của năm, thị trường chứng khoán phái sinh ra đời, sau 4 tháng đi vào hoạt động đã có những kết quả tích cực, số tài khoản giao dịch đạt trên 16.800 tài khoản, mặc dù chiếm chưa đầy 0,8% số lượng tài khoản trên thị trường chứng khoán, song bình quân giá trị giao dịch ngày đạt khoảng 20% so với hoạt động giao dịch cổ phiếu ở cả hai sở HNX và HoSE.

Bên cạnh đó, thị trường cổ phiếu cũng có sự tăng trưởng khá và đặc biệt là thị trường UpCoM đã trở thành công cụ hỗ trợ tích cực trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước với mục tiêu minh bạch hóa.

Theo ông Nguyễn Thành Long, “giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu tại HNX đã tăng 45% so với cuối năm 2016, trong đó vốn hóa thị trường UpCoM đạt con số ấn tượng 603.000 tỷ đồng, tăng gấp hai lần so với cuối năm 2016. Thanh khoản trên thị trường tăng mạnh, tính bình quân, khối lượng giao dịch tăng 35% và giá trị giao dịch tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.”

Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá, thị trường chứng khoán - năm 2017 đã khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho Chính phủ, cho doanh nghiệp đồng thời là kênh đầu tư hấp dẫn cho công chúng, đóng góp quan trọng vào công cuộc cổ phần hoá, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Hợp nhất hai Sở trong năm?

Bước sang năm 2018, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có cơ hội phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Ông khẳng định, Bộ Tài chính quán triệt sự lãnh đạo của Chính phủ đồng thời phối hợp với các bộ ngành, chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục phát triển nhanh và bền vững thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành phải thực hiện trong năm 2018. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách với trọng tâm hoàn thiện Luật chứng khoán sửa đổi trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển và phát huy tốt hơn chức năng, vai trò đối với nền kinh tế. Thêm vào đó, công tác giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm bảo đảm minh bạch, an toàn cho thị trường và cả hệ thống tài chính quốc gia sẽ được tăng cường.

Một nhiệm vụ trọng tâm quan trọng khác của ngành, đó là cơ cấu lại thị trường chứng khoán theo hướng đẩy nhanh tiến trình hợp nhất hai Sở giao dịch, kết hợp với lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh cũng như tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian trên thị trường theo định hướng của Chính phủ.

Điểm nhấn của năm 2017, với sự gia đời và sự thành công của thị trường chứng khoán phái sinh, việc phát triển sản phẩm mới, thị trường mới tiếp tục là mục tiêu của năm.

Theo Bộ trưởng, ngành cần tập trung đưa sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đưa vào giao dịch trên HoSE và sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ tại HNX.

San pham chung quyen co bao dam se len san HoSE vao cuoi quy 1 hinh anh 3Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX phát biểu. (Ảnh: HNX)

Bên cạnh, cơ quan quản lý cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở pháp lý và hệ thống kỹ thuật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp để có thể triển khai từ năm 2019 đồng thời nghiên cứu cơ chế huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp qua sàn giao dịch chứng khoán.

Nhiệm vụ thứ tư của ngành, triển khai hiệu quả công tác đấu thầu và tổ chức giao dịch trái phiếu Chính phủ, nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho ngân sách và cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng cần chú trọng tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách. Nhằm da dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và sản phẩm phát hành, ngành tiếp tục nghiên cứu khung pháp lý và phát hành “trái phiếu xanh”.

Đẩy mạnh đẩy công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, Bộ trưởng chỉ đạo, ngành cần tập trung ban hành cơ chế về thị trường, dựng sổ (Bookbuilding) giúp cải tiến và thúc đẩy hoạt động đấu giá cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo tinh thần Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Thay mặt cho toàn ngành chứng khoán, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng khẳng định, Ủy ban và các thành viên sẽ chủ động phối hợp với hai Sở, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các bộ ngành liên quan cùng với các thành viên thị trường triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo cơ chế thuận lợi nhất cho hoạt động của các thành phần tham gia, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán./.

Linh Chi (Vietnam+)