Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết ngày 27/8 sẽ tổ chức đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu của Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho Dự án Đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, được Chính phủ bảo lãnh phát hành.

Trong đợt này, VEC sẽ đấu thầu 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm (ngày phát hành là 31/8/2009 và đáo hạn ngày 31/8/2012) và 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm (ngày phát hành là 31/8/2009 và đáo hạn ngày 31/8/2014).

Hình thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất và không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Trái phiếu được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán.

Doanh thu hàng năm từ nguồn thu phí giao thông đoạn đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai theo phương án tài chính của dự án sẽ là nguồn thanh toán gốc và lãi cho trái phiếu.

Thời hạn nộp phiếu dự thầu là trước 14 giờ ngày 27/8, kết quả đấu thầu sẽ được công bố cùng ngày./.
(TTXVN/Vietnam+)