Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Hastc) cho biết, ngày 27 và 29/5, Hastc sẽ tổ chức đấu thầu lần luợt trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát hành cho dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
 
Theo đó, số trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành có kỳ hạn 10 năm với khối lượng gọi thầu là 500 tỷ đồng, phát hành ngày 2/6/2009, ngày đáo hạn 2/6/2019.
 
Số trái phiếu do VEC phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 29/5/2009, đáo hạn ngày 29/5/2012. Nguồn thanh toán lãi và gốc trái phiếu từ doanh thu hàng năm từ nguồn thu phí giao thông đoạn đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo phương án tài chính của dự án.
 
Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.
 
Phương thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.
 
Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu./.

(TTXVN/Vietnam+)