Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HaSTC) cho biết ngày 14/5, sẽ tổ chức đầu thầu 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đợt 5/2009 do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Cả hai trái phiếu này đều có khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng và phát hành ngày 18/5/2009. Ngày đáo hạn của trái phiếu kỳ hạn 3 năm là ngày 18/5/2012 và trái phiếu kỳ hạn 5 năm là ngày 18/5/2014.

Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại HaSTC và thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Sau khi phát hành, trái phiếu được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hình thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp. Các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu.

Thời hạn nộp phiếu dự thầu trước 14 giờ ngày 14/5 và kết quả đấu thầu sẽ được công bố cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)