Theo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC), ngày 4, 9 và 10/6, HaSTC sẽ tổ chức đấu thầu lần lượt 3.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Các loại trái phiếu được phát hành lần này là Trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành (đợt 6/2009); trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Số trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, có kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Hai trái phiếu này có khối lượng gọi thầu là 500 tỷ đồng và có cùng ngày phát hành 8/6/2009, riêng ngày đáo hạn lần lượt là 8/6/2012 và ngày 8/6/2014.

Số trái phiếu do VEC phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng, kỳ hạn là 3 năm và 5 năm. Đối với trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, khối lượng gọi thầu là 300 tỷ đồng, phát hành ngày 11/6/2009 và ngày đáo hạn là 11/6/2012. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có khối lượng gọi thầu là 200 tỷ đồng, ngày phát hành là 11/6/2009 và ngày đáo hạn là 11/6/2014. Nguồn thanh toán lãi và gốc trái phiếu từ nguồn thu phí giao thông đoạn đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai theo phương án tài chính của dự án.

Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Ngân hàng Chính sách xã hội có kỳ hạn 2 năm, với tổng khối lượng gọi thầu là 2.000 tỷ đồng, phát hành ngày 12/6/2009 và ngày đáo hạn 12/6/2011. Nguồn thanh toán lãi và gốc trái phiếu từ nguồn thu của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Phương thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu./.

(TTXVN/Vietnam+)