Triển lãm ASEAN về đa dạng sinh học sẽ được Bộ Tài Nguyên-Môi trường Việt Nam (MONRE) và Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB) phối hợp tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4 đến 6/8.

Triển lãm gồm hai nhóm chủ đề là bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; những thách thức, đe dọa và nguy cơ đối với đa dạng sinh học.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có các hoạt động đối thoại và định hướng về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Theo ông Bùi Cách Tuyến, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi trường, triển lãm được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và những tác động của nó tới đa dạng sinh học trong cộng đồng các nước ASEAN.

Triển lãm ASEAN về đa dạng sinh học là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Quốc tế về đa dạng sinh học 2010 với khẩu hiệu “Đa dạng sinh học là sự sống. Đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta.”

Việt Nam là đất nước có đa dạng sinh học cao, được xếp thứ 16 trên thế giới. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số, sự du nhập của các sinh vật ngoại lai, tình trạng ô nhiễm môi trường và khí hậu… đã làm nhiều hệ sinh thái, trong đó có rừng nguyên sinh - nơi tập trung nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam - đã và đang bị suy giảm cả về diện tích và chất lượng.

Để giảm thiểu những tác hại đến hệ sinh thái, ngành lâm nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học như thành lập Quỹ bảo tồn Việt Nam (VCF), xây dựng và ban hành các nghị định về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng, về chi trả dịch vụ môi trường rừng./.

Ngọc Dung (Vietnam+)