Công ty Cổ phần chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và Công ty Cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) đã thống nhất kế hoạch xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, trên cơ sở sáp nhập Smartlink vào Banknetvn.

Theo kế hoạch, việc sáp nhập Smartlink và Banknetvn sẽ được hoàn thành cơ bản trước ngày 31/12 tới. Sau khi sáp nhập, công ty mới sẽ được vận hành trên cơ sở củng cố và tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật; tạo điều kiện cho việc sắp xếp lại và hợp lý hóa hệ thống ATM, POS trong phạm vi toàn quốc theo hướng nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm chi phí và cải thiện chất lượng dịch vụ cho hệ thống các định chế tài chính và xã hội.

Qua đó, khách hàng sẽ được hưởng dịch vụ mới với chất lượng tốt, đồng đều hơn. Công ty này sẽ tiếp tục mở rộng kết nối hệ thống thanh toán thẻ của Việt Nam với các tổ chức thẻ quốc tế; phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền hệ thống chuyển mạch thống nhất; thúc đẩy quá trình xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ tiên tiến, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực thanh toán.

Công ty mới sẽ xây dựng Trung tâm thanh toán bù trừ tự động giao dịch bán lẻ, tạo hạ tầng để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực dân cư.

Trung tâm chuyển mạch thống nhất ra đời sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển một định chế mang tầm vóc quốc gia trên cơ sở tận dụng tối đa và phát huy sức mạnh tổng hợp của hai Công ty, mở ra khả năng đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, đáp ứng tốt yêu cầu của các định chế tài chính về dịch vụ trung gian thanh toán, đủ năng lực thực hiện vai trò làm đầu mối kết nối với các tổ chức chuyển mạch thẻ quốc tế.

Việc sáp nhập hai công ty chuyển mạch thẻ lớn nhất trên thị trường sẽ góp phần khắc phục những hạn chế của mô hình chuyển mạch phân tán hiện nay. Ngoài việc tiết kiệm đầu tư hạ tầng kỹ thuật của xã hội, thống nhất một đầu mối chuyển mạch thẻ còn tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng./.

Thu Hằng (TTXVN)