Sap nhap toan bo huyen Ky Son vao thanh pho Hoa Binh hinh anh 1Các đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: Nhan Sinh/TTXVN)

Ngày 14/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã họp kỳ thứ 10 (kỳ họp bất thường).

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó, theo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, toàn bộ dân số, diện tích huyện Kỳ Sơn sẽ sáp nhập vào thành phố Hòa Bình. Việc sắp xếp, sáp nhập các xã không đủ điều kiện về diện tích, dân số trong tỉnh sẽ giảm 59 đơn vị hành chính cấp xã, tiết kiệm được khoản chi lớn cho ngân sách.

Cũng tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Bùi Văn Thắng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nghỉ hưu theo quy định và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân lưu ý Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình chủ động có phương án xử lý đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư sau khi sáp nhập, có lộ trình cụ thể và chính sách thích hợp để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Sau khi sáp nhập, nhiều địa phương có điểm trung tâm xa, khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cần xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương kịp thời hướng dẫn việc xác định lại đơn vị hành chính, cơ chế chính sách cũng như việc sử dụng, quản lý, quy hoạch cán bộ, quản lý tài sản chung và việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trạm y tế và các thiết chế văn hóa khác.../.

Nhan Sinh (TTXVN/Vietnam+)