Ngày 18/10 tại Hà Nội, Trung tâm đào tạo (Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức "Kỳ sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin mùa thu năm 2009" với sự tham gia của hơn 600 thí sinh đến từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ sát hạch được tiến hành cùng ngày, giờ, cùng đề thi, cùng hệ thống đánh giá với các nước tham gia Hội đồng Chuyên môn về Sát hạch Kỹ sư công nghệ thông tin khu vực.

Đợt sát hạch này nhằm kiểm tra kiến thức và năng lực làm việc thực tế của mỗi thí sinh, là cơ hội tốt để các thí sinh thể hiện khả năng của bản thân, qua đó có cơ sở tham gia vào thị trường nguồn nhân lực công nghệ thông tin của thế giới.

Các thí sinh đỗ sát hạch được cấp Giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ, có giá trị tương đương với chứng nhận do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cấp cho các thí sinh tại Nhật Bản và các nước trong khu vực.

Từ năm 2002 đến nay, Việt Nam đã tổ chức được 14 Kỳ sát hạch và đã cấp Giấy chứng nhận cho khoảng 1.000 kỹ sư công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế. Kết quả của các kỳ sát hạch do Trung tâm tổ chức là "thước đo" quan trọng đánh giá phẩm chất nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam đồng thời giúp cho các doanh nghiệp tuyển chọn được các nhân lực chất lượng cao.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Trung tâm đào tạo thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Các chuẩn kỹ năng được Trung tâm xây dựng theo mô hình các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin của Nhật Bản. Trên cơ sở khung kiến thức chung về công nghệ thông tin, kiến thức chuyên sâu đối với từng loại hình công nghệ kết hợp với yêu cầu về khả năng và kinh nghiệm làm việc thực tế đối với từng lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)