Sau 5 thang, tien do co phan hoa-thoai von doanh nghiep van i ach hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau 5 tháng, đã có 13 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tuy nhiên, con số doanh nghiệp đã cổ phần hóa thì vẫn bỏ ngỏ.

Về kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ đầu năm tới hết tháng Năm, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, 13 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa có tổng giá trị thực tế là 4.157 tỷ đồng trong đó phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 1.218 tỷ đồng.

[Chủ tịch SCIC: Khó bán gần 80% vốn tại 107 doanh nghiệp] 

Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt thì vốn điều lệ của 13 đơn vị này là 1.563 tỷ đồng trong đó nhà nước nắm giữ 848 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 362 tỷ đồng, bán cho người lao động 46 tỷ đồng, cho tổ chức công đoàn 11 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 294 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, báo cáo cho thấy, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 3.445 tỷ đồng và thu về 14.806 tỷ đồng.


Trong số trên, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm đã thu về 46 tỷ đồng, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm) thu về 2.534 tỷ đồng.

Với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), đơn vị này đã bán vốn tại 18 doanh nghiệp và thu về 12.225 tỷ đồng (trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng).

Công khai doanh nghiệp chưa niêm yết

Đánh giá các tập đoàn, tổng công ty đã tích cực đẩy mạnh cổ phần hóa nhưng đại diện Bộ Tài chính cũng thẳng thắn, tiến độ này còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Đại diện ngành tài chính cũng cho rằng, đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý, kiểm toán trước khi công bố giá trị doanh nghiệp.

“Mặt khác, việc thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị,” lãnh đạo Bộ Tài chính nói thêm.

Ở hướng khác, đại diện ngành tài chính cũng nêu nhận định: “Việc bàn giao các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC còn chậm.” Chưa kể, việc thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước chậm được triển khai. Công tác thoái vốn khỏi ngành nghề kinh doanh chính và bán hết vốn trong những ngành và lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ cũng chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Riêng với doanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách 578 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

“Bộ Tài chính đang rà soát để công bố công khai danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính,” đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Ngoài ra, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, báo cáo Thủ tướng công khai danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn về SCIC.

Lãnh đạo ngành tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng phương án thoái vốn tại Habeco, Sabeco theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, ngành tài chính cũng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm quyết định phương án bán tiếp số cổ phần của SCIC còn lại tại Vinamilk./.

Xuân Dũng (Vietnam+)