Sau co phan hoa, Vietnam Airlines se co von dieu le hon 14.000 ty dong hinh anh 1Máy bay của Vietnam Airlines. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines.) Đơn vị này có vốn điều lệ sau cổ phần hoá hơn 14.000 tỷ đồng.

Về hình thức cổ phần hóa, Vietnam Airlines giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ có vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 14.101,8 tỷ đồng, tương đương với hơn 1,41 tỷ cổ phần có mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần, trong đó cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là Nhà nước nắm 75% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược là 20%; bán đấu giá công khai là 3,465%; phần còn lại sẽ bán ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam-Công ty cổ phần là Bộ Giao thông Vận tải.

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 10.180 người và toàn bộ số lao động này tiếp tục làm việc tại công ty cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định pháp luật liên quan.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải, trong năm nay, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đặt mục tiêu tái cơ cấu, hoàn thành cổ phần hóa Vietnam Airlines, niêm yết trên thị trường chứng khoán, để bảo đảm bảo mọi hoạt động phải công khai, minh bạch.

Chỉ đạo ở Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu triển khai mạnh mẽ nhiệm vụ cổ phần hóa với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

“Nhiều lần tôi đã nói với Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Vietnam Airlines phải đẩy nhanh cổ phần hóa hàng không, tìm cổ đông chiến lược để cổ phần hóa. Năm nay, các đồng chí phải làm quyết liệt, đồng chí nào thấy không làm được thì thôi, thay đi. Bao nhiêu doanh nghiệp cổ phần hóa đều hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, tiêu cực, tham nhũng giảm mạnh. Nghị quyết của Đảng, của Trung ương có rồi nhưng chúng ta đặt ra đủ thứ khó. Tại sao chúng ta không làm?,” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo./.

Tại thời điểm 31/12/2013, giá trị thực tế theo sổ sách của Vietnam Airlines là 57.156 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 10.576 tỷ đồng. Kết thúc năm 2013, doanh thu của công ty đạt 54.017 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 157 tỷ đồng.

Được biết phương án cổ phần hóa Vietnam Airlines gồm xác định giá trị, giá khởi điểm khi bán cổ phần ra bên ngoài… được thực hiện với sự tư vấn của tập đoàn tư vấn nước ngoài là Morgan Stanley & Citigroup.


Việt Hùng (Vietnam+)