Sau cong khai, cac du an no tien dat da nop lai hon 1.500 ty dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi bị bêu tên, các dự án nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện nộp lại ngân sách Nhà nước số tiền là 1.503 tỷ đồng.

[Nợ thuế cả nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp mới nộp lại 49 tỷ đồng]

Theo thông tin vừa được đại diện Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết ngày 30/5, tới thời điểm hiện nay, ngành thuế đã thực hiện công khai thông tin 41 dự án nợ tiền sử dụng đất với số tiền nợ 2.384 tỷ.

Sau khi công khai, đã có 38 đơn vị nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước với số tiền 1.503 tỷ trong đó 28 dự án đã nộp hết số nợ công khai với số tiền là 1.202 tỷ.Nói chung về công tác thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất trong 4 tháng đầu năm, lãnh đạo ngành thuế cho biết, toàn ngành đã thu được 3.046 tỷ đồng.

Để có kết quả trên, đại diện Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã rà soát, phân loại nguyên nhân nợ của từng dự án để có biện pháp đôn đốc thu phù hợp, hiệu quả. Một loạt cac giải pháp đã được phía cơ quan chức năng thực hiện như trích tài khoản, cưỡng chế hóa đơn và công khai thông tin các dự án nợ không có vướng mắc.

Đại diện Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, đối với những dự án nợ tiền sử dụng đất đã thực hiện cưỡng chế trích tài khoản, cưỡng chế hóa đơn tuy nhiên đơn vị vẫn chây ỳ, ngành thuế đã tiếp tục đăng tải thông tin dự án nợ định kỳ hàng tháng của ngành.

Riêng những đơn vị đã đăng tải nhưng sau đó không chuyển biến nộp, ngành thuế đã có đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố giao cơ quan chức năng thanh, kiểm tra dự án để xử lý thu hồi đất nếu phát hiện chủ đầu tư không còn đủ năng lực thực hiện./.


Xuân Dũng (Vietnam+)